Hoppa till huvudinnehållet

Överdomstolen om Ekudden och framtiden

Publicerad:

Vilka konsekvenser kommer Mark- och miljööverdomstolens förbud mot att bygga nya bostäder på Västra Ekudden få? Hur stor prejudicerande betydelse har den slutgiltiga instansens utslag för framtida exploateringar inom strandskyddat område i Mariestads kommun? Nedan svarar två av de fyra ledamöter som avgjorde ärendet.

Det blev ett hastigt slut för Mariestads kommuns långt gångna planer på att uppföra 30 villatomter nära sjön i området mellan sjukhuset och bostadsområdet på Ekudden. En stor del av området ligger mellan 110 och 150 meter från strandlinjen. Länsstyrelsen godkände planen, samma myndighet som tidigare beslutat om utvidgat strandskydd på 300 meter i området. Mark- och miljödomstolen gav också grönt ljus.

Mark- och miljööverdomstolen har sagt nej till att bygga nya bostäder på Västra Ekudden i Mariestad.
Mark- och miljööverdomstolen har sagt nej till att bygga nya bostäder på Västra Ekudden i Mariestad. Foto: Charlotte Ferneman

Upp till kamp

Mariestads naturskyddsförening och Strandskyddarna (från Bohuslän) gav sig inte, utan överklagade till högsta instans: Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Härom veckan kom domen som slog ned som en bomb i Mariestad, och även skakade om flera andra kommuner som planerat för nybyggnation i strandnära lägen.

”Följer praxis”

MT har intervjuat hovrättsrådet Per Sundberg och tekniska rådet Inger Holmqvist (skiljaktig mening) vid Mark- och miljööverdomstolen.

– Det är svårt att säga vad det kommer att innebära för Mariestad, det är snarare så att man får pröva varje mål som kommer upp för sig. I det här målet är det några som har överklagat och då har vi fått målet. Sedan kanske det är andra sådana här beslut som inte överklagas, vi tar ju inte upp mål på egen hand, säger Per Sundberg och fortsätter:

– Jag skulle säga att den här domen följer vår praxis, det är inte någon ny inställning eller glidning.

Domen behöver med andra ord inte betyda att det är kört för framtida exploatering inom strandskyddet i Mariestads kommun?

Inger Holmqvist:

– Det är reglerna i plan- och bygglagen och i miljöbalken som vi ska följa oavsett vilket mål det är. Så det går inte i förväg att ta ställning till vad andra överklaganden skulle få för utgång.

Per Sundberg:

– Lagstiftaren har bestämt att vi ska värna stränderna därför att de ska vara fritt tillgängliga för allmänheten. I det här fallet är det också frågan om djur- och växtliv. Utgångspunkten är att det ska vara ett förbud, det är en väldigt restriktiv prövning för att man ska kunna få dispens att bygga, det ska man ha klart för sig.

Ni tolkar lagstiftningen annorlunda än Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen. Har de inte skött sitt jobb?

Per Sundberg:

– Vi gör vår bedömning, vi menar att det här är i linje med den praxis vi haft tidigare. Det finns liknande mål på andra håll i landet.

– Det går inte att säga att man inte gjort ett riktigt jobb som myndighet när man får sitt beslut ändrat.

Olika ståndpunkter

I domen skriver Mark- och miljööverdomstolen bland annat att Mariestads kommun misslyckats visa att de aktuella bostäderna inte kan tillgodoses utanför Västra Ekudden. Vidare skriver myndigheten att den fördjupade översiktsplanen i det avseendet är bristfällig.

Kommunen å andra sidan framför att marken är attraktiv och redan lockat till sig intressenter. Området bedöms ha stor möjlighet att bidra till en ökad tillväxt i Mariestad.

Finns det inte i regel nästan alltid alternativa lokaliseringar i de flesta kommuner?

Inger Holmqvist:

– Jo, så ser det säkert ut i många kommuner. Därför är det ju tydligt angett att man ska visa att det inte går att tillgodose behovet på annan plats och att de värden man vill skydda inte tar för stor skada. Och då handlar mycket om vilken argumentation kommunen tar fram för att visa det.

Per Sundberg:

– Den fördjupade översiktsplanen har inte varit tillräcklig. Man behöver inte ta det som en smäll på fingrarna, utan här saknas något i utredningen.

Hur mycket spelar det in att det redan finns annan bebyggelse i närheten av Västra Ekudden, samt befintlig infrastruktur?

Inger Holmqvist:

– Vilka argument lägger kommunen på bordet för att bygga på den här platsen? Vilka andra områden är tillgängliga, hur ser behoven ut, vilken bostadsförsörjningssituation befinner man sig i? Alla de frågorna måste redovisas.

Hur vanligt är det att det råder skiljaktighet i Mark- och miljööverdomstolen?

Per Sundberg:

– Det är inte vanligt, men det händer. Vi respekterar varandras uppfattningar. Vår bedömning är lite mer åt det striktare hållet:

Inger Holmqvist:

– Jag menar att när man tittar i kommunens översiktsplan och fördjupning som finns i detaljplaner och konsekvensbeskrivning, så tycker jag att man i tillräcklig omfattning har visat att det är lämpligt att ta den här strandskyddade marken i anspråk för bostadsbebyggelse. Vi bedömer frågan olika helt enkelt.

– Det är ingen stor dramatik i det. Men det är viktigt att det syns och det är majoritetens beslut som gäller.

Mellan 15 och 20 procent av de överklaganden som går till överdomstolen i plan- och byggfrågor beviljas prövningstillstånd varje år.

”Orättvist”

Kommunledningen i Mariestad och på många andra orter känner sig motarbetade av myndigheterna. Ofta framförs åsikter om att det är betydligt svårare för en mindre kommun att exploatera attraktiv mark i sjönära läge jämfört med en större stad där bebyggelsen redan är utbredd.

Mark- och miljööverdomstolen, hur ligger det till med den saken?

Per Sundberg:

– Jag vet inte om vi kan argumentera mot det. Men vi har ju några domar i liknande ärenden som Västra Ekudden i Mariestad, som till exempel Råstasjön i Solna, Liljeholmen i Stockholm och i Skellefteå.

LIS-områden

– Om det gäller glesbygd har ju kommunen möjlighet att peka ut LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) som de faktiskt kan få exploatera om man har en ordentlig plan för det. Det är väl det sättet politikerna anvisat är lättast att få dispens att bygga i strandnära lägen. Men man har inte utnyttjat det särskilt mycket, Per Sundberg.

Inger Holmqvist:

– Jag kan inte säga att det är någon generell storstadsfråga. Alla kommuner ser ju olika ut och hur de har byggt upp sin organisation.

Artikeltaggar

Mariestads kommunNyheter

Så här jobbar Mariestads-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.