Hoppa till huvudinnehållet

Vi måste värna vattnet - vår viktigaste resurs

Publicerad:
Foto: Hasse Holmberg / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Rent dricksvatten är något vi tar för givet i Sverige. Men klimatförändringarna hotar tillgången på dricksvatten. Vi måste därför öka skyddet av vår viktigaste resurs.

I ljuset av klimathotets inverkan på våra vattenresurser är det olämpligt att Vättern, som är norra Europas största dricksvattentäkt, fortfarande används som skjutfält av Försvarsmakten. Det betyder att ammunition med stora mängder giftiga ämnen sprids i det som förser mer än en kvarts miljon människor med dricksvatten. Det om något visar på hur långt efter vi ligger i att värna våra viktigaste tillgångar. Det är frågan om säkerhet för oss och framtida generationer. Tillgången till dricksvatten borde självklart vara ett riksintresse, och vi bör påbörja ett arbete som utreder var försvaret ska provskjuta istället. Miljöpartiet kräver fullgott skydd för våra stora dricksvattentäkter.

I delar av Europa förnekas idag sårbara och marginaliserade grupper tillgång till rent vatten. I vissa medlemsstater förvägras speciellt utsatta romska samhällen både dricksvatten och möjlighet till fungerande avlopp. En diskriminering som kastar ljus på de undanskymda mänskliga rättigheterna som tillgång till ren luft, rent vatten och mat fri från gifter.

För två år sedan lyckades miljörörelser och andra organisationer mobilisera 1,8 miljoner européer till en namninsamling för en förbättrad tillgång till säkert dricksvatten för alla människor i EU. Det blev det första europeiska medborgarinitiativ som EU-kommissionen hörsammade sedan verktyget med medborgarinitiativ infördes. Som en följd av initiativet beslutade kommissionen att revidera EU:s dricksvattendirektiv för första gången på 20 år.

Det nya direktivet, som nyligen behandlades i EU-parlamentet, är inte perfekt. Framför allt har krav som höjdes från medborgarna vattnats ur. Alla skrivningar om vatten som en mänsklig rättighet har tagits bort vilket öppnar upp för privatisering, en ganska trolig konsekvens av minskade vattenresurser och konkurrens om rent vatten.

Vattenfrågan ställer frågan om klimatförändringarnas ojämlika konsekvenser på sin spets. Rikare regioner kan alltid köpa sig tillgång till rent vatten, eller satsa på dyr teknik för vattenrening medan mer utsatta och fattiga regioner hänvisas till de minskande och ofta förgiftade vattentäkter som finns kvar.

De närmaste decennierna måste vi satsa stort på bättre vattenrening i Sverige och på att skydda våra viktiga vattenresurser. Utan vatten, inget liv.

Linnéa Engström, EU-parlamentariker (MP)

Emma Hult, riksdagsledamot (MP)

Karin Pleijel, kommunalråd (MP), Göteborg

Artikeltaggar

Debatt