Vara – We are voice

Musik
PUBLICERAD:
Storkör övar inför We are voice i Stockholm Ulla Henningsson, Bosse Gustafsson, Sture Lundquist
Foto: Birthe Wettter

Vara konserthus arbetar tillsammans med grundarna av den digitala körplattformen We are voice med ett körprojekt i regionen. Projektet syftar till att stötta och utveckla körintresserade personer i Västra Götaland. Enligt arrangörerna går det ut på att det ska bli lättare och roligare att sjunga tillsammans.

Alla körintresserade i regionen bjuds in att delta i projektet som kommer att utmynna i en stor körkonsert på Vara konserthus den 14 september 2019.

Övning inför We are voice i Stockholm 2017.