Stå upp för vårt bibliotek i Gullspång

Insändare
PUBLICERAD:

Din insändare

Foto: Charlotte Ferneman
Jag har tagit del av informationen om att Gullspångs kommun planerar att dra ner på kommunbibliotekets verksamhet. Jag tycker det är väldigt tråkigt att en av Sveriges tyngst beskattade kommuner inte har möjlighet att behålla en sådan viktig del av välfärden. I denna besparing berörs både kommunbibliotekets personal och skolbiblioteket.

Vikten av ett välfungerande skolbibliotek är stor, det är med en väl grundad läslust och kunskap om källkritik dagens barn och ungdomar ska växa upp till vuxna som inte tror på allt de läser på sociala medier och vet hur de söker information på ett bra sätt. Tillgång till kostnadsfri litteratur är även en klassfråga och det går inte ihop med det faktum att det är kommunens socialdemokrater som lagt förslaget om denna besparing. Att säga sig vara ett parti som tror på att alla ska ha samma rättigheter och möjlighet till utbildning och sedan nedmontera en av de platser där alla har samma rätt att få tillgång till information och litteratur, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar, är oroväckande.

Sedan en av de ungdomar som växt upp i kommunen utbildat sig och återvänt för att bo och arbeta på biblioteken i kommunen har verksamheten blomstrat, ett stort engagemang har visats både för skolans bibliotek och huvudkontoret. Många förändringar och framförallt förbättringar har gjorts för oss invånare i kommunen inom detta område. Är det den signalen vi vill ge till våra ungdomar? Om ni återvänder hit kommer vi lägga ned de projekt ni satsar på. I en kommun med en allt mer stigande medelålder och få ungdomar som stannar kvar eller återvänder måste vi slå vakt om de som fortfarande vill engagera sig i att vi blomstrar som kommun istället för vissnar.

Stå upp för kommunens bibliotek och det engagemang som visas av våra invånare – Nej till nedmontering av vår välfärd!

Missnöjd skattebetalare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.