Långt ifrån oengagerad

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Mattias Modéen
I en insändare i MT, den 27 december, skriver Lillwy Falk om en (SD)-man som hon kallar för oengagerad. Denna man är långt ifrån oengagerad. Hans uttalande baseras på följande händelse.

I mars valdes han av en enig styrelse till SD ordförande i Mariestad. Några månader senare blev han sjuk. Sjukdomen berörde hans hjärta. Han sa upp sin plats som ordförande för SD, och lämnade sina styrelseuppdrag. Valsedlar hade redan tryckts. Vid nästkommande styrelsemöte bestämdes att nya valsedlar skulle tryckas. Men, i samband med förtidsröstningen i kommunhuset lades av misstag de först tryckta valsedlarna ut. Den i MT omskrivna SD-mannen fick många röster då han är känd för att vara en mycket kunnig och omtyckt jurist, som bland annat har handlagt många invandringsärenden.

Valsedlarna i kommunhuset byttes ut mot de nytryckta valsedlarna när misstaget upptäcktes.

På valdagen kunde man konstatera att SD-mannen fått flest röster.

I oktober kunde vi SD-väljare glädja oss åt att SD-mannen hade tillfrisknat. Med tanke på hans mycket stora, och väl kända kompetens, frågade styrelsen honom om han kunde ställa upp som ledamot i kommunstyrelsen. SD-mannens svar blev positivt, för alla SDs väljare, då hans engagemang, för väljarna i Mariestad är mycket stark.

Per-Olof Henningsson

Fullmäktigeledamot för SD Mariestad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.