Politiker ska ta ansvar för hela samhället

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Marcus Ericsson/TT
Det var en fin liknelse som Maria Smedberg, vänsterpartiet Gullspång, skrev häromdagen (MT debatt 8/1) men bara för att det var välskrivet betyder det inte att det är klokt. Jag är så trött på politiker som bara ser en sida av saken. Vad säger egentligen Smedberg?

Hon säger att Migrationsverket nästan är djävulen själv. Det är ett fartyg som plöjer fram utan känsla eller förnuft. Människor måste istället hjälpas till varje pris utan dumma regler. Det spelar ingen roll vad det kostar. Vad Smedberg glömmer är att det är Sveriges Riksdag, våra folkvalda, som sätter kursriktningen för fartyget! Politiker har ansvar att utvärdera vad deras beslut leder till för samhället och medborgarna i vårt land. Den stora invandringen 2015 skakade Sverige. De flesta med lite sunt förnuft förstår att det var en asylshopping som lockade så många just hit. Kravlöshet och ekonomiska fördelar drog. Vi vet nu att många ljög både om sin ålder och flyktingskäl, vilket kostade skattebetalarna enorma summor. Vi betalar priset på annat sätt också. Sveriges rykte i världen och Europa är i gungning. Vård, skola och omsorg gick på knäna. Här var det till exempel årslånga köer till tandläkare när alla flyktingar skulle pressas in. Vi har en helt annan brottslighet i dag med gängvåld och dödsskjutningar, sexualbrotten har ökat och det finns många kvinnor och flickor som lever under hedersförtryck. Det har inget att göra med hudfärg och etnicitet utan nya normer som får fäste i vårt land. Kulturkrockar och förakt.

Så om Maria Smedberg och andra politiker tänker lite större. Hur ska politikerna lösa Sveriges usla integration med följder som ökning av det grova våldet och utanförskapsområden som växer? Ska vi fortsätta att ge utländska medborgare möjlighet att stanna och bli försörjda trots att de inte har flyktingskäl eller kan försörja sig själva? Vad gör vi med alla som inte vill integreras utan känner förakt för den svenska modellen och jämställdheten? Ska vi fortsätta att skapa polarisering och klyftor i landet, eller ska vi tillfälligt dra ner på invandringen för att försöka lösa problemen vårt land har?

Vill man strunta i den stora bilden och bara se ”människan” så okej, MEN då ska man inte vara politiker. Politiker ska ta ansvar för samhället.

Maria Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.