Tonnageskatt vänder förhoppningsvis trenden

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Erik Mårtensson/TT
Med anledning av Agnes Karnatz ledare i MT 9/1

Jag seglade på åttiotalet och var del av en stolt yrkeskår.

Tyvärr var det början på slutet av en epok där Sverige hade varit en ledande sjöfartsnation. Fartygen började flaggas ut och jobben försvann.

Det har prövats med olika stödinsatser för att bevara den svenskflaggade flottan.

Att det nu sent omsider har införts tonnageskatt även i Sverige är förhoppningsvis något som kan vända trenden, men det som Agnes förespråkar , att införa ett internationellt sjöfartsregister parallellt med det svenska faller på sin orimlighet.

Hon inser att dom lågkvalificerade yrkena (matroser,motormän) skulle drabbas men fartygsbefälen skulle gynnas .

För att avancera till fartygsbefäl måste man förutom att läsa även ha sjöår inom dom lägre befattningarna.

Det blir svårt att transformera en filippinsk motorman till en svensk chief.

Låt oss vara nöjda med tonnageskatten och hoppas att dom svenska redarna inser värdet av den blå/gula fanan.

Christer Hjertman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.