Ordning på Bångahagen

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman
Vi strävar efter nöjda kunder på våra återvinningscentraler. Enligt vår senast kundundersökning är 88 procent nöjda eller mycket nöjda med återvinningscentralerna inom AÖS och i en nyligen genomförd undersökning i medlemskommunen Hjo får verksamhet högre betyg än genomsnittet bland Sveriges kommuner.

Vi strävar även efter att återvinningscentralerna ska vara så säkra som möjligt och den nya placeringen av el-avfall och farligt avfall minskar bland annat risken för olyckor med tung trafik. Jämfört med tidigare har vi ökat vår närvaro vid de olika containrarna på Bångahagen och den nya placeringen ger bättre överblick för våra medarbetare som gärna svarar på frågor om såväl brännbart- som farligt avfall, etc.

Betong och sten används för sluttäckning av Bångahagens deponi och materialet mellanlagras för att transporten till deponin ska vara så miljömässigt och ekonomiskt effektiv som möjligt. Komposten mellanlagras på liknande sätt och vi är naturligtvis lyhörda för våra kunders önskemål när det gäller placering av de olika högarna.

Ett nytt arbetssätt är under utprovning som innebär att sopning sker behovsanpassat och den frigjorda tiden används för att hålla området skräpfritt.

Högen med ris och trä borde ha flisats tidigare, men tyvärr drabbades Katrinefors Kraftvärme av en brand som bidrog till att flisningen och borttransporten försenades.

Tidigare mångåriga och duktiga medarbetare har valt att lämna Bångahagen. De har följts av nya, duktiga och ambitiösa medarbetare och tillsammans fortsätter vi att arbeta för att kunderna på Bångahagens återvinningscentral ska vara så nöjda som möjligt.

Lars Persson

Förbundschef

Avfallshantering Östra Skaraborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.