”Gör om och gör rätt”

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Med rubrikens uppmaning tar nu våra politiker krafttag i en stor skattefinansierad verksamhet som varit ifrågasatt länge, nämligen Arbetsförmedlingen.

Samhället och arbetsmarknaden har ju förändrats och alltfler startar idag enmansföretag som samarbetar i olika nätverk. Därför måste nu också arbetsförmedlingens roll omprövas.

Är nästa stora politiska krafttag Landstingen? Hur som helst så borde även vårdapparaten ses över och förändras i grunden. Landstingen (Regionerna) är en oerhört tung administrativ koloss som slukar enorma mängder skattemedel. Svenska företag har på grund av alltför långa vårdköer under många år tvingats köpa in privata vårdförsäkringar för dyra pengar. Ett enmansföretag utan vårdgaranti kan riskera sin framtida existens om olyckan är framme! Det man kanske kan ifrågasätta är de stora företagens behov av att köpa in extra vårdförsäkringar till sina anställda? När försäkringarna kom ut på marknaden för över 30 år sedan riktade de sig då främst till ”Nyckelpersoner” i småföretag. Själva vården är densamma, men administrationen via försäkringsbolagen från första kontakt till rätt läkarhjälp är kortare och effektivare.

Vårdpersonalen inom Landstingen ska inte belastas för brister i själva organisationen! Nu har S och MP med stöd av V valt att straffa privata vårdförsäkringar med högre skatt och på så vis ytterligare försämrat villkoren för landets småföretagare. Om nu C och L verkligen vill värna Sveriges småföretag så borde denna straffskatt tas bort per omgående, åtminstone för enmansföretag!

Det finns mängder med skatt att hämta hem om den nya regeringen väljer att ”göra om och göra rätt” även när det gäller sjukvård via skattsedeln!

Pelle Leijon

Småföretagare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.