Centrum i Gullspång kan utvecklas

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Owe E Hermansson
Det borde finnas mycket i centrala Gullspång, såsom affärer, bank, pensionat, vandrarhem, som fanns i Gullspång för några år sedan och gjorde Gullspångs centrum attraktivt.

Man behöver inte vara nyinflyttad för att se, att det saknas viktiga verksamheter och få helsidor i Mariestadstidningen. Det är tidningens frihet att välja vad som ska skrivas om och bedöma vad som har intresse för den läsande allmänheten.

Tyvärr kunde inte min insändare med rubriken ”Väljarna gav klart besked” beredes plats, men som tur är finns det idag sociala medier.

Bibliotekets flytt från vårdcentrum till centrala Gullspång har förts fram sedan kommunen köpte Brandbergshuset utan att veta vad det skulle användas till.

En flytt av kommunbiblioteket från vårdcentrum skulle innebära mindre lokalytor, högre hyra och få parkeringsplatser, om inte det bilfria torget öppnades för parkering igen. Dessutom skulle kommunen få följdkostnader på 8 milj. kr för omändringsarbeten i vårdcentrum, i ett läge då kommunens bokslut visar på ett underskott på närmare 20 milj. kr på driftsidan för 2018, som nu den nya majoriteren ska försöka klara av. Kanske har det med idelogisk värdegrund att göra, hur den frågan ska hanteras och vilka politiker kommunens väljare valde. Det är inte en fråga om makt och prestige.

Gullspångs kommun behöver fler arbetstillfällen, ett diffentierat näringsliv och fler invånare, som har arbete och betalar skatt. Då kan kommunen klara av nya satsningar som Arenaprojektet, och klara av ökade kostnader för en åldrande befolkning, LSS-boende och ökade utgifter för individ- och familjeomsorg.

Brandbergshuset i centrala Gullspång är lämpligt för olika affärs- och serviceverksamheter. Det ger liv och rörelse och skapar nya arbetstillfällen. Då kanske det också finns möjligheter att caféet öppnar sin verksamhet igen.

Hans- Göran Larsson

Gullspång

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.