Täpper igen alla hål

Nyheter
PUBLICERAD:
Räddningstjänsten försöker kväva elden genom att täppa till alla hål med sprutbetong.

Arbetet med att gräva dammar för släckvattnet pågår för fullt, närmast lokalen återanvänds vattnet. Det sprutas åter in i byggnaden.

Nu grävs det dammar för att samla upp släckvattnet vid sopbranden i Hova.
Foto: Owe E Hermansson

Räddningstjänstens plan att minska syretillförseln gick in i en ny fas under måndagen då man nu försöker att täppa igen alla hål i byggnaden med sprutbetong.

I ett pressmeddelande från kommunen under måndagen stod:

“Bränder av detta slag är mycket svårsläckta och kan pågå under väldigt lång tid. Därför planerar räddningstjänsten nu för att genomföra en ny metod. Den nya metoden innebär att hål i väggar täpps igen med sprutbetong för att minska syretillgången. Arbetet kommer att pågå under veckan och efter det får en utvärdering göras om det gav önskad effekt. Räddningstjänsten kommer i och med detta att minska vatteninförseln samt påbörja rening av släckvattnet på plats. Prognosen för vinden är att det ska vara samma vindriktning som nu fram till söndag. Mätningarna av kolmonoxid i närliggande bostadsområde har fortsatt under helgen och kommer fortsätta under veckan. Ingen kolmonoxid har hittills uppmätts i området utan det är enbart röklukt. Mätningarna sker på lite olika ställen i bostadsområdet samt under olika tidpunkter.“Räddningstjänstens bedömning är att släckningsarbetet och sen även röken kommer att fortsätta under en längre tid.

Rökutvecklingen är massiv även på den nionde branddagen.
Foto: Owe E Hermansson

Vidare rekommenderas de boende som är oroliga över hur röklukten påverkar ägodelar att ta kontakt med sitt försäkringsbolag. Målet med insatsen är fortsatt att ingen ska skadas till följd av brandröken samt att minimera skadan på miljön från släckvattnet. Det släckvatten som nu används återanvänds vilket minskar belastning på miljön samt på det kommunala vattennätet.

Sedan i söndags förmiddag, den 10 februari, brinner det i en större lagerbyggnad i utkanten av Hova. Materialet som brinner utgörs av lagrade sopor, vilket innebär att branden medför kraftig rökutveckling.