Ingen ska dö på våra arbetsplatser

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Henrik Montgomery/TT
Hittills i år har 12 personer förolyckats i tjänsten. Flera av dem arbetade i byggbranschen. I jämförelse med samma period under 2018 så är det dubbelt så många som förolyckats. Vi välkomnar fortsatt dialog med arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons (S) om arbetsplatsolyckor, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier, och Maria Skoog, verksamhetschef Sveriges Byggindustrier Skaraborg.

Sverige ligger långt fram när det gäller arbetsmiljö och säkerhet inom bygg-och anläggningsbranschen. Antalet olyckor har halverats sedan 1960-talet. De senaste åren har medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier gjort oerhört mycket för att skapa en säkrare bransch.

Men det vi gör räcker inte. Statistiken talar sitt tydliga språk: Det är tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher. De bakomliggande orsakerna är flera. Personfaktorer som ålder och attityd och inställning till säkerhet påverkar, men även vilken säkerhetskultur som präglar arbetsplatsen spelar in. Inte minst är god planering av arbetet starkt kopplat till ett väl fungerade förebyggande arbete för hälsa och säkerhet.

Säkerhet är ett prioriterat fokusområde för Sveriges Byggindustrier och våra medlemsföretag. Vi har länge jobbat för att motverka olyckor i byggbranschen. Just nu pågår förberedelserna för en fysisk säkerhetspark vid Arlanda i Stockholm där människor som arbetar i vår bransch ges möjlighet att träna säkerhet och reflektera kring beteende och attityder.

Vi tycker även att säkerhetskulturen börjar i skolan. Därför har Sveriges Byggindustrier tagit fram en kostnadsfri interaktiv säkerhetsutbildning på nätet för säkrare arbetsplatser. Mer än 10 000 personer har redan genomfört den. Utbildningen handlar om beteende och attityder och sätter ribban för lägsta acceptabla kunskapsnivå för alla som jobbar i branschen.

Utplacerade runt om i landet har Sveriges Byggindustrier sex arbetsmiljörådgivare som ger våra medlemsföretag råd och stöd, samt anordnar seminarier och informationsträffar kring säker arbetsmiljö. Varje år sedan 2015 arrangerar arbetsmiljörådgivarna en särskild Säkerhetsdag i samarbete med våra medlemsföretag. Årets dag infaller den 29 april. Temat är Säkerhetskultur.

Sveriges Byggindustrier är även med i Håll Nollan, en samverkan med över 50 aktörer för noll olyckor i byggbranschen. Bland aktörerna finns Sveriges största byggbolag, däribland NCC, PEAB, Veidekke och Skanska. Visionen är att ingen ska skada sig på svenska byggarbetsplatser.

Men mer behöver göras för att stoppa olyckorna. Därför ser vi fram emot fortsatt dialog med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) om vad som behöver göras från statligt håll:

•Arbetsmiljöverket behöver göra fler oannonserade inspektioner för att få bort de oseriösa företag som förstör för alla dem som vill göra rätt för sig.

•Beställare måste ställa krav på entreprenören som anlitas när det gäller arbetsmiljö och säkerhet för alla medarbetare i företagen. Men det räcker inte bara med krav, kraven behöver också följas upp.

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön men samverkan är viktig. Fackförbundens skyddsombud är en viktig resurs i arbetsmiljöarbetet. Dessa ska självklart ges förutsättningar att vara delaktiga i arbetet mot en nollvision.

Maria Skoog, Verksamhetschef Sveriges Byggindustrier Skaraborg

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.