Provocerande fruktstund?

Politik
PUBLICERAD:
Visade Bo Hagström (C) dålig tajming när han plockade fram ett äpple vid fullmäktiges sammanträde? Just när ledamöterna hade avslagit Fi-motionen om fri frukt i skolan.

I måndags fattade fullmäktige beslut i frågan om motionen om fri frukt till de yngre eleverna. Sarah Johansson (Fi) upprepade vad som sagts tidigare, att fri frukt i skolan ger en likvärdig och kostnadsfri skolgång samt främjar barnens hälsa.

Hon fick stöd av Moderaterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och en av Sverigedemokraternas tre ledamöter.

– En jämställdhetsfråga, det är inte alla som har möjligheten att skicka med sitt barn en frukt till skolan. Man önskar att det kunde vara så, men det är inte den värld vi lever i, sa Victor Albertsson Tidestedt (M).

Ersätter ej mat

Bo Hagström yrkade avslag, han befarade att kött skulle ersättas av frukt.

Bo Hagström (C) var orolig för att skolmaten skulle bli lidande om det blev fri frukt i skolan.
Foto: Owe E Hermansson

– När vi diskuterade motionen i kommunstyrelsen kom förslaget upp att vi skulle spara in på kött, servera frukt i stället. I motionen står att vissa familjer lever i en ekonomiskt utsatt situation, då är det viktigt att barnen får en välbalanserad mat i skolan.

Något som Sarah Johansson vederlade med emfas.

– Att tro att vi föreslår att den lagade maten i skolan ska tas bort och ersättas med frukt är ganska grovt felaktigt. Vi säger att man kan laga maten på ett annat sätt för att få ner kostnaden, att kött kan bytas ut.

Votering

Även Björn Thodenius (M) uttalade sitt stöd för motionen.

– Jag vill påminna om att skolan och kostenheten har varit positiva, ute i verksamheten tycker man att det är ett bra förslag, sa han.

Fruktmotionen avslogs dock med voteringssiffrorna 18-13.

En motion om fri frukt i skolan avslogs samtidigt som Bo Hagström åt ett äpple.
Foto: Owe E Hermansson

Hur var det då med Hagströms lilla fruktstund i fullmäktige? Jo, efter punkten fri frukt plockade han nämligen fram ett äpple. Hagström kände kanske att han behövde något i magen. Agerande roade de som satt närmast.

– Det bjuder jag på, sa Bo när han insåg tajmingen.