• idag
  27 maj
  11°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  28 maj
  17°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  29 maj
  17°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  30 maj
  18°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  31 maj
  19°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Jo då, KD/M-budgeten gör många glada

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Michael Gustafsson
Jag svarar Vänsterpartiets representanter som skrev i MT 9 april. Ni skriver vackra ord om stora satsningar, men det jag vill sätta fingret på är ert påstående att budgeten från KD och M ”gör ingen glad”. Ni tillhör tvivelsutan det mest aktiva oppositionspartiet. Det är därmed fullt rimligt och väntat att ni har en annan uppfattning om var pengarna ska satsas. Men att påstå att ingen blir glad med vår budget är bara lustigt.

Ni skrev om nationella frågor så jag fortsätter med samma perspektiv. Först mer resurser till de äldre. Vi vill möjliggöra ett prestationsbaserat bidrag till de kommuner som lever upp till åtagandet om att förse äldre med plats i biståndsbedömda boenden. Investeringsstödet för äldrebostäder ökar. Vi vill anställa gemenskapsvärdar på trygghetsboenden. Medel tillförs för att öka kunskapen om demenssjukdomar.

Vi vill förbättra äldres situation genom höjt bostadstillägg för pensionärer och sänkt skatt för alla pensionärer – även för de med mindre än 17 000 kr i månaden. En pensionär med 14 000 kr får minst 1 300 kr mer per år i plånboken. Utöver det förstärker vi bostadstillägget för pensionärerna. Vårt förslag innebär en stärkt ekonomi för pensionärer med låg inkomst.

LSS får för lite. Den mest akuta situationen inom LSS är att många personer inte får den hjälp de behöver för att andas och sondmatas. Första stegen har tagits för en lagändring för att säkerställa att andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. När lagen är klar är KD och M överens om att skjuta till mer pengar för att säkerställa assistans för de som behöver.

Skatten på drivmedel för jordbrukare föreslås sänkas för att kompensera jordbrukarna för de stora förluster som uppstått till följd av sommarens bränder men även ett sätt att skapa bättre förutsättningar för att det lokala jordbruket ska kunna leva i Sverige. Skatten närmar sig då konkurrerande länder.

Sverige har redan höga skatter på drivmedel. Många kan omöjligt välja bort bilen då många på landsbygden saknar kollektivtrafik. Drivmedel bär sina miljöskadliga kostnader, genom skattenivåerna.

Vissa tror att vi lägger ner alla miljösatsningar. Självklart inte. Vi vill ha riktig miljöpolitik, eftersom klimatet är en ödesfråga. KD lägger 2 miljarder kr mer än vad den rödgröna regeringen gjorde för två år sedan. Det kan inte ses som en dramatisk försämring. 300 miljoner kr satsas under tre år för ökad miljöforskning. 250 miljoner kr för att kunna ladda elfordon längs Sveriges vägar.

Omställningen av flygbranschen behöver ske genom klimatsmarta lösningar, snarare än genom skatter som saknar effekt. Flygskatten har blivit en symbolfråga. Regeringens egna experter säger att flygskatten i bästa fall har marginell nytta och kanske mer sannolikt flyttar utsläppen till våra grannländer.

Elcykelpremien slopas, och det kanske gör en och annan i medelklassen lite mindre glad (för att referera till er text). Men vi anser att pengar bör användas på bättre sätt. Den marknaden behöver inte subventioneras.

Morgan Forsberg, ordförande KD i Mariestad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.