Hoppa till huvudinnehållet

Slaget om Västra Ekudden är inte över

Publicerad:

Många trodde nog att sista ordet var sagt efter att Mark- och miljööverdomstolen i fjol stoppade planerna på ett nytt bostadsområde vid Västra Ekudden.

Nu jobbar Mariestads kommun på flera fronter för att få igenom en detaljplan för att möjliggöra nyexploatering i form av villabebyggelse.

Kommunen anser att Västra Ekudden, mellan sjukhuset och bostadsområdet på Ekudden, är ett av de mest attraktiva lägena i Mariestad. Besvikelsen i stadshuset var med andra ord stor efter Mark- och miljööverdomstolens dom förra våren som hindrade planerna på att uppföra 30 nya villatomter i området som mestadels består av sly och skog. Det jublades desto mer bland närboende på Ekudden som protesterat högljutt och hos Mariestads naturskyddsförening och Strandskyddarna från Bohuslän som överklagade ända upp till högsta instans.

Västra Ekudden är återigen aktuellt för ett nytt bostadsområde.
Västra Ekudden är återigen aktuellt för ett nytt bostadsområde. Foto: Charlotte Ferneman

Överdomstolen ansåg att Mariestads kommun misslyckats med att visa att de aktuella bostäderna inte kan tillgodoses på andra platser. Därmed var skälen till ett upphävande av det utvidgade strandskyddet på 300 meter inte tillräckliga.

Inte eniga

Så här sa hovrättsrådet Per Sundberg till MT efter domen: "Jag skulle säga att den här domen följer vår praxis, det är inte någon ny inställning eller glidning. Det är svårt att säga vad det kommer att innebära för Mariestad, det är snarare så att man får pröva varje mål som kommer upp för sig".

Tekniska rådet Inger Holmqvist var dock av skiljaktig mening: "Jag menar att när man tittar i kommunens översiktsplan och fördjupning som finns i detaljplaner och konsekvensbeskrivning, så tycker jag att man i tillräcklig omfattning har visat att det är lämpligt att ta den strandskyddade marken i anspråk för bostadsbebyggelse".

Tidigare hade Länsstyrelsen i Västra Götaland (som i december 2014 beslutade om utvidgat strandskydd i Vänern om 300 meter) och mark- och miljödomstolen gett grönt ljus för planerna på Västra Ekudden.

Nya tag

Trots att Mark- och miljööverdomstolens beslut inte kan överklagas ser Mariestads kommun alltså en öppning. Adam Johansson, tillförordnad planchef, har fått i uppdrag av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram underlag med avsikt att få igenom en ny detaljplan för Västra Ekudden som pekas ut både i den fördjupade översiktsplanen från 2013 och i översiktsplanen från 2018.

– Vi ska göra en alternativ lokaliseringsutredning för att visa behovet av attraktiva tomter på den västra sidan av Mariestad. Det är utifrån efterfrågan, skolstruktur, att vi kan använda befintlig infrastruktur i form av gator, vatten och avlopp. Samhällsekonomiskt skulle en förtätning inte innebära så stora investeringar, säger Adam Johansson.

Dialog

Parallellt med det arbetet försöker kommunen att massera länsstyrelsen för ett upphävande av det utvidgade strandskyddet på Västra Ekudden. Det har framkommit att Länsstyrelsen i Värmland har en betydligt mer restriktiv hållning till ett utvidgat strandskydd runt Vänern än i Västra Götaland, där i stort sett hela Mariestads kommun belagts med ett strandskydd på 300 meter (i stället för 100 meter). Flera möten mellan kommunledningen i Mariestad och företrädare på ledningsnivå för länsstyrelsen har hållits det senaste året för att diskutera ett mer differentierat strandskydd.

– Vi har gjort en naturvärdesinventering som visar att det här området saknar den biologiska mångfald som ofta förknippas med strandskyddade områden. Den andra delen är att låta allmänheten ha fri tillgång till strandområdena, det utpekade planområdet ligger utanför 100 meter och det finns redan befintliga gångstigar i området som skapar fria passager. Vi tycker att vi har på fötterna, säger Adam Johansson.

Artikeltaggar

MariestadNyheter

Så här jobbar Mariestads-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.