Stor variation i den skyddade naturen

Djur & natur
PUBLICERAD:
På Onsö dominerar barrskogen.
Foto: Charlotte Ferneman
Det ena området är inte det andra likt. Badstränder, båtliv eller vandring i täta skogar och över grönskande ängar finns inom kommunens gränser. I Mariestads kommun finns 15 naturreservat.

Djurö

Nationalparken består av 35 öar i Vänerns skärgård och omfattar 2400 hektar. Öarna har varit obebodda sedan tidigt 1500-tal. I dag finns ingen bofast befolkning på Djurö, men många väljer att besöka öarna under sommarmånaderna. Området innehar ett rikt djur- och fågelliv vilket gör att vissa delar av skärgården är skyddat som fågelskyddsområde och förbjudet att beträda 1 april till 21 juli.

Brommö

Brommö och Hovden är ett välbesökt utflyktsmål. På öns nordvästra spets finns de största flygsandsdynorna inom hela Vänerområdet. Ön är känd för sin speciella natur som bjuder på jättegrytor, flygsandfält, klippor och rullsten.

Logården

Norr om Odensåkers kyrka ligger Logården, ett 89 hektar stort naturreservat. Logården är känt för sin natur som kännetecknas av åker- och hagmarker, lövskogar och ålderdomliga odlingsrösen. En fornlämning, Odens grav, ligger inom området.

Sjön Östen

I nära anslutning till Logården ligger sjön Östen, ett reservat som omfattar 1423 hektar. Sjöområdet har ett rikt fågelliv med två fågeltorn. På våren, när isen smälter, besöks sjön av sångare. Men flera mindre fågelarter som rödbena, småfläckig sumphöna och gräshoppssångare har också setts vid sjön.

Klosterängen

Enligt sägen var Klosterängen den ursprungliga platsen för klostret som senare placerades i Varnhem. Klostret ska ha byggts runt 1100-talet. Mitt i Klosterängen ligger Klosterkällan som bjuder på minst lika många myter. I området växer i dag lövskog och där finns en rik flora med blommor och örter.

Onsö

Öns reservat, som omfattar 813 hektar, bjuder på en natur med stor variation med en dominerande barrskog. Men det finns också områden med blandskog och på den södra delen växer lövskog. Ek och hasselskogen bidrar till en rik lundflora.

Sandviken

Ett centralt reservat som ligger fyra kilometer väster om Mariestads centrum och sträcker sig över 45 hektar. Området består till stor del av sand med både flysanddyner och strandvallar, vilket lockar många badsugna besökare. I reservatet finns spårcentral och vandringsled.

Kalvö skärgård

Det här skärgårdsområdet omfattar 2162 hektar och ligger norr om Tors ö. Öarna är långa och består mestadels av kala hällmarker. Skogen domineras av mager tallskog som formats av det utsatta vindläget.

Hästhagen

Vid Sundmarken, på väg ut mot Torsö ligger Hästhagen. Reservatet sträcker sig över 30 hektar och består delvis av igenvuxna hagar med en markerad bergrygg i mitten. Grönstenen i berget gör att floran är ovanligt rik. Här finns växter som sippor, nunneört, tandrot, vårärt och trollduva.

Gamla Ekudden

Ekudden, som omfattar 26 hektar, är en udde i Vänern, som i öster begränsas av ån Tidans utlopp i sjön. Där fanns under 1700- och 1800-talet ett tegelbruk, rester av byggnaden syns fortfarande. Tegelängen, som ligger i reservatet, är ett populärt tillhåll för ornitologer då många häckande och flyttande vadare gärna befinner sig här. Av de 28 arter vadare som häckar i Sverige har 20 setts vid Tegelängen.

Furnäsudde domänreservat

I Mariestad kommun finns två domänreservat, vilket betyder ett skogområde som är reserverat av tidigare Domänverket (numera förvaltas dessa områden av Länsstyrelsen.) Furnäsudde utgör tre hektar och ligger en dryg mil nord-nordost om Mariestad. Reservatet är en del av Östersundets östra strand. Här finns gammal tallskog med högväxta och vindpräglade träd. De flesta tallarna är mellan 200 och 250 år.

Lindbergs domänreservat

Lindberg ligger syd-sydväst om Lugnås kyrka. Här finns gammal orörd barrskog. De äldsta träden är 200 år.

Karsmossen

Öster om Vänern, på gränsen mellan Mariestad och Gullspångs kommun ligger Karsmossens naturreservat med närmare 200 hektar barrskog. Området domineras av skogs- och myrmark. Blandingen mellan barr och myr bildar ett vildmarksområde med ett rikt djurliv. Terrängen är ganska svåråtkomlig och saknar både parkering och markerade leder.

Vristulven

Vristulven är en skogssjö två mil söder om Mariestad. Reservatet finns vid sjöns norra och västra delar och inkluderar skogs- och våtmarker. Sjön, med sina många öar, skär och vikar, används flitigt till friluftsliv. Både på öarna och intill sjön finns gammelskogar med gran och tall. Domänreservatet Lindberg ingår numera i samma reservat. Beroende på årstid kommer besökare till området för att bada, paddla, åka skridskor, plocka bär och svamp samt jaga.

Surö bokskog

Bokskogen ska ha planterats kring 1700-talet, vilket gör att några av bokarna är runt 300 år gamla. Reservatet ligger ett par kilometer söder om Sjötorp, vid Vänern. I skogen har det hittats över 300 olika svampsorter. Skogen är ett tacksamt utflyktsmål för äventyrslystna barnfamiljer. Det finns två kortare promenadslingor samt en vik med sandbotten för de badsugna.

Så här jobbar MT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.