Angående byggnation i Humleparken

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Niklas Lindström
Bostad

Läser i MT 25/7 om den tänkta bostadsbyggnationen i Humleparken. Ett förslag är framtaget av den tilltänkta byggherren Skövdehem AB. Detta är ett litet privat fastighetsbolag, ej att förväxla med det stora kommunala Skövdebostäder AB. Det skrivs att Skövdehem ”har första tjing”. Det låter enkelt och då kommer givetvis frågan, har byggnationen upphandlats på rätt sätt? Det är ju många regler som skall beaktas. Till sist är ju skissen i MT bara ett förstautkast till byggnation. Borde således gå att ändra. Det slutliga beslutet om plan och byggnation tar sedan givetvis Mariestads kommun.

Jag talade med vårt kommunalråd för några månader sedan, när planerna först presenterades. Han sa då att det var cirka 50 procent av Humleparken, delen närmast befintlig bebyggelse, som eventuellt skulle bebyggas. Den nu presenterade skissen visat att i stort sett hela parken kommer att tas i anspråk och då kommer vi till ett antal frågor och funderingar.

Ett stort antal pensionärer och andra närboende har skrivit på en protestlista till kommunen. Man värnar främst om Humleparken som ströv-, rekreations- och promenadområde. Kommunens planarkitekt säger att ”man kan ju använda Biblioteksparken, Stadsparken och Gärdesparken för boendes behov av rekreation”. Kommentaren: Många äldre boende på Humlet tar sig i dag knappt utomhus över huvud taget, än mindre flera hundra meter längre bort.

Om vi då utgår från kommunalrådets och kommunens tankar, så måste en eventuell byggnation dras samman i betydande omfattning. Två huskroppar med vissa kompletteringsbyggnader borde kunna få plats på det området som kommunalrådet talade om. Först får man flytta båda huvudbyggnaderna närmare befintlig bebyggelse. Parkeringen tas givetvis bort. Personal och besökande får utnyttja Biblioteksparkeringen och parkeringen vid K-forsjärnvägen en bit bort. Utifrån denna nya placering av bostadsbyggnaderna, får kompletteringsbyggnaderna omplaceras och den tänkta närmiljön omformas. Kanske någon byggnad får tas bort. Detta borde också gå.

Med justeringar enligt mitt förslag i planen kan halva Humleparken räddas. Vi har också ett antal stora gamla träd i parken. För några år sedan försvann ett par av dem. Bygger man enligt den framlagda skissen, så försvinner resten av de gamla träden, speciella träd och rester av det arboretum/trädmuseum som en gång anlades i Staden. Något som jag anser måste förhindras.

Beträffande hanteringen av ärende så säger man att det inkommit ”få synpunkter från myndigheter”, och inga från privata medborgare. Det skrivs också i artikeln att de närboendes protestskrivelse kommit in för tidigt. Den sägs inte ha varit med i beredningen av ärendet. Kan det verkligen vara så? I så fall är det ju också detta ett skäl att åter ta upp en dialog med inblandade parter, inklusive våra samhällsmedborgare och justera i planerna.

Så här jobbar MT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.