Vansinnesprojektet vid Katthavet

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman
Boende

Nu upprepar sig galenskaperna från 1950- 60- 70-talen då de styrande politikerna beslutade om rivning av stiliga, vackra och användbara byggnader i centrum av våra städer som ersattes av varuhus och smaklösa byggnader så även i Mariestad tyvärr, med facit i hand blev detta rena rama katastrofen. Här i Mariestad har det även fortsatt in på 2000-talet.

Nu återkommer hjärnsläppet bland politikerna fast i annan form nu ska det byggas höghus och helst strandnära med samma argument som användes förr. Man blir förskräckt då man ser planeringen med byggnation av höghus på katthavet i Mariestad som våra politiker och tjänstemän förordar. Det är redan för mycket med det höghus som står där nu. Som det är idag kan man se vattenspegeln från Vänern med Torsö från Stockolmsvägen efter byggnationen kan man möjligen se sjön från de äldre höghusen inne i staden. Bevara i stället vår fina stad som den är utmed strandlinjen, möjligen kunde det byggas låga kolonistugor. Om den här planerade byggnationen utmed strandlinjen blir utförd är det på sin plats att ändra loggan Sjöstaden vid Vänern till Betongstaden vid Vänern den planerade byggnationen tycker jag kan döpas till Sjöolyckan. Jag motsätter mig på det bestämdaste den planerade byggnationen men det har ju som vanligt ingen betydelse, politikerna kör sitt race hur dumt det än är, hoppet står istället till att det blir stopp i någon instans eller att jag slipper se dessa omdömeslösa byggnationer under min levnadstid. Det finns gott om mark i Mariestad placera höghusen istället bakom befintlig bebyggelse sett från sjösidan och släng den nuvarande planeringen i sopsäcken. Hur blir det förresten med den återstående strandremsan från Strandgården till Snuggenfyren är det tänkt bebyggas i en senare etapp? Det skulle inte förvåna mig ett dugg då blir väl lyckan fullständig i kommunhuset. Nej vårda vår fina stad med varsam hand och ingen strandnära byggnation.

Om ni politiker är så duktiga som ni vill påskina borde ni vara mer aktiva i ombyggnaden av E 20 sträckningen förbi Mariestad som det ser ut nu blir det en marginell förändring av sträckningen . Kommunen borde agera för att få den sträckning av E 20 som ligger längst från staden om samhället ska växa så borde det vara prio ett, det är nu ni ska agera E 20 förbi Mariestad lär inte byggas om på mannaminne. Är ni köpta hela bunten eller varför är det så tyst bland politiker och tjänstemän. Ska staden växa borde det vara framsynt att få E 20 sträckan längre från staden.

Ett samhälle växer inte enbart med bostadsbyggande utan främst med ökad sysselsättning och skapande av arbetsplatser.

J-O Nyman