4 000 Nya Mariestadsinvånare?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman

Det är ju otroligt, men så står det ju när man läser MT. Våra politiker har tagit beslut om att vi skall ha 2 000 nya bostäder i Mariestad till år 2025. Och med minst två personer i varje bostad, så blir det ju över 4 000 nya medborgare i Mariestad på sex år. Senast stod ju de siffrorna nämnda i artikeln om byggnationen i Humleparken. Varifrån har då underlaget till beslutet kommit? Och hur har man kommit fram till siffrorna? Underlaget till det politiska beslutet har givetvis tagits fram av våra tjänstemän och våra politiker har sedan tagit beslutet.

28 000 medborgare i Mariestad år 2025 låter ju fantastiskt, men den stora frågan blir då givetvis, är det rimligt? Och kan man ändra beslutet om det visar sig vara felaktigt? Varifrån har man fått underlaget till sitt förslag? Man undrar, för siffrorna är ju orimliga. Den senaste långtidsprognosen för Mariestad gick ut för några år sedan. Enligt den skulle vi vara 25 000 medborgare i Mariestad år 2015. Men var hamnade vi, jo på runt 24 000 personer, inte 25 000! Vad talar då för att inflyttningen skall explodera uppåt nu några kommande år? Ingenting, såvitt jag kan se. De senaste 10–15 åren har vi ökat medborgarantalet i kommunen med några hundra, bra i och för sig, men inte några tusen.

Idag jobbar alla tjänstemän med att skaffa fram tomter och jobbar hårt på att genomföra våra politikers beslut, bostadsbyggnationer en masse. Vi har nyligen haft satsningar på Ärlan 3 vid Gågatan och villaområdena Marieäng och Sjölyckan. Nu börjar också fastigheten Eken 2 bli klar. Några få lägenheter är uthyrda, sägs det, men många är outhyrda. Men det kanske blir fullt. Sen har vi Vägverksfastighetens ombyggnad till bostäder som är på gång. Framöver har man dessutom tänkt sig sex höghus på cirkusplatsen i Katthavet och den medialt omtvistade Humlebyggnationen. Till det kommer en byggnation uppe i Lilljansskogen, som ännu inte har nått media, såvitt jag kan se. Men den är inte heller populär ute på stan. Plus förmodligen flera projekt på planeringsstadiet som jag och andra medborgare idag inte känner till.

Tycker planen man idag jobbar efter är orimlig. Vi behöver inte 2 000 nya bostäder, för vi får inte 4 000 nya inflyttande till kommunen de kommande sex åren. Politiker, ta nu ett nytt beslut och dra ner rejält på planen tillsammans med era tjänstemän. I de idag igång varande projekten, torde det finnas 200–300 nya bostäder. Bra, men jobba då vidare med att täcka ett behov motsvarande kanske lika mycket till. Med detta nya scenario kan kommunens tjänstemän också dra ner på tempot och behöver inte agera så panikslaget, som man gör nu. Sök nya områden för byggnation som inte är så kontroversiella som de ovan nämnda. Områden som inte stör andra aktiviteter. Man måste också kunna hitta områden där inte parker och andra viktiga rekreations- och strövområden förstörs, för sådana områden finns ju om man letar.

En bekymrad kommuninnevånare