• idag
  10 apr
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  11 apr
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  12 apr
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  13 apr
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm

Sessionssalen och några andra viktiga saker angående Töreboda

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Anita Wirtanen
De folkvalda i kommunerna skall finnas så lättillgängliga som möjligt för medborgarna, vilket givetvis innebär att de ska vara i kommunernas centrum när de har möten och där innevånarna med lätthet kan träffa dem i ändamålsenliga och representativa lokaler.

Den enda platsen i Töreboda kommun som passar till detta är kommunhuset. Sessionssalen är självklart de folkvaldas mötesplats och kan inte på något sätt jämföras med vilket som helst personalrum som kommunchefen menar behöver byggas. Är det något som de folkvalda skall bestämma över så är det denna grundläggande fråga och det är med andra ord inte alls en tjänstemannafråga. Därtill är ombyggnaden en ekonomisk fråga av den digniteten att den skall föreläggas politikerna för beslut.

Man kan enbart med grundläggande kunskaper i ekonomi konstatera att Töreboda kommuns ekonomi har nått krisstadiet. Det gäller alltså för Töreboda kommun att spara och inte slösa när det gäller både renoveringar och anställningar av fler människor som skall ha kontorsrum.

Det är bara de anställda i kommunen, sedan kan de vara ”hövdingar” eller inte, som har mycket externa kontakter och mycket kontakter med politikerna som skall sitta i kommunhuset, övriga tjänstemän kan sitta på lämpliga ställen var som helst i kommunen.

Att bygga fler tjänsterum för att därmed kunna rekrytera/utse fler ”hövdingar” när det är fler ”indianer” som behövs i kommunens verksamheter är sanslöst. Se istället till att alla anställda i kommunen är mer kompetenta för sina arbetsuppgifter och därmed mer effektiva i sitt arbete.

Jag förstår heller inte varför Guldgruvan skall ockupera större delen av Gjutaren - den i särklass finaste offentliga och kommunägda byggnaden i Töreboda kommunen.

Med andra ord, låt kommunhuset fortsättningsvis bli politikernas primära hemvist.

Mångårig Törebodabo.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.