Möt problem med en positiv inställning

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Anita Wirtanen
Angående skoldebatten.

Jag var på föräldramöte förra veckan. Nu har jag två barn på högstadiet i Gullspång, en i årskurs 7 och en i årskurs 9. Mötet innehöll presentation av samtliga pedagoger som arbetar på skolan, samt att rektor pratade ordningsregler samt förhållningssätt med oss föräldrar.

Det hör till saken att jag arbetat på detta högstadie i ca 14 år, som lärare i engelska. 14 år, det är mycket. Nu har jag bytt skola men är kvar i kommunen, såklart. För det ÄR såklart, på gott och på ont men Gullspång är ändå en kommun som står för så mycket bra saker. Därför blev jag så glad, både som förälder men också som lärare och politiker, när rektor Bo Östenius tog upp frågan om hur man ökar på skolans meritvärde, när det kommer till hur man pratar om skolan, hemma, med barnen, med vänner. Det är av största vikt, sa han, att vi pratar positivt om skolan, i det offentliga rummet men även hemma. Vi ska vara stolta över våra barns skola. Vi ska säga till våra barn att det är en bra skola de går till varje dag! Jag kan bara hålla med! Självklart ska man inte blunda för de problem den svenska skolan har idag men de problemen måste angripas från rätt nivå, det vill säga från riksdagsnivå och politikernivå. Det finns ingen vinning i att vi som föräldrar sitter hemma och klagar på hur saker och ting ser ut i skolan. Vi måste dessutom försöka lita på att personalen som jobbar i skolan gör sitt allra bästa, för eleverna och i förlängningen för oss som föräldrar. Uppstår problem ser man till att ha en bra dialog med berörda parter, det finns alltid tid och plats för samtal kring elevernas bästa.

Gullstensskolan, Regnbågsskolan, där hittar vi kompetent personal, välutbildade pedagoger, en vilja att det ska gå bra för eleverna, som kommer dit varje dag och arbetar för sin framtid. Vi har hög lärartäthet och det har vi haft i många år, vi har till stor del utbildade, behöriga lärare. Bara det är något att framhålla när vår skola kommer på tal.

Jag vill inte verka naiv men jag är övertygad om att om man möter problem med en positiv inställning och en vilja att diskutera så kommer man längre än om man svartmålar det man inte är nöjd med. Så tack Bo Östenius, för att du lyfte detta på föräldramötet, tack för att du tar fram det som är bra med kommunens skolor!

Maria Smedberg, pedagog

Vänsterpartiet Gullspång

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.