Hjälp, min arbetsgivare är HBTQ-fobisk!

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Christoffer Tuulik
Strax går Skövde Pride av stapeln. Som gymnasielärare vid Vadsbogymnasiet vill jag (och flera med mig) gärna att vi som skola deltar i paraden då det går hand i hand med skolans värdegrund. Döm om min förvåning när vi av styrande i kommunen förbjuds marknadsföra Vadsbogymnasiet och Mariestads kommun i dylikt sammanhang. Allvarligt?! 2019! Det är inte möjligt?

När jag gräver lite i historiken och begär ut protokoll från Kommunfullmäktige hittar jag svart på vitt att Ida Ekeroths (S) motion om deltagande vid förra årets Skövde Pride röstats ner av M, C, L och KD. 2018! Allvarligt?!

Min fråga är: Varför vill inte majoriteten av styrande politiker i Mariestads kommun att Vadsbogymnasiet visar stöd för HBTQplus-familjen?

Som lärare har jag styrdokument/läroplan som tydligt visar vad jag ska förmedla till mina elever. Så här står det t ex i Gymnasieskolans läroplan (Gy11):

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden/…/ Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde/…/ Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition (Egen reflektion: har KD läst detta innan de röstade ner Ekeroths motion?) och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Gy11)

Min arbetsgivare Mariestads kommun (Vadsbogymnasiets huvudman) förbjuder mig alltså att utföra det som riksdag och regeringen beslutat vara mitt läraruppdrag. Hur ska jag som lärare kunna tala om ett samhälle för alla om jag samtidigt måste huka på gatorna i Skövde så att jag inte drar vanära över min arbetsplats?

Hur går det ihop? Är skolan i Mariestad endast till för heterosexuella cis-personer? Vad blir månne nästa förbud?

Många frågor blev det…

Nu får jag säkert sparken eller mer troligt sitta i stocken utanför kommunhuset. Skampålen är nog inte långt bort som metod.

Stefan Skärlund, gymnasielärare i teaterämnet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.