Ta bort Västra Kinneskogen från vindbruksplanen!

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Till Mariestads kommunpolitiker

Som väntat har Mark-och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt nu upphävt Vasa Vind ABs tillstånd till vindkraftsverksamhet i Västra Kinneskogen m.fl. i Mariestads kommun.

Som domskäl har bl.a. angivits "Under handläggningen i mark- och miljödomstolen har Mariestads kommun informerat domstolen att kommunen inte tillstyrker den ifrågavarande anläggningen. Eftersom det nu inte finns en kommunal tillstyrkan finns, enligt domstolens bedömning, inte längre förutsättningar för att pröva frågan om tillstånd. MPD:s beslut den 27 september 2017 om tillstånd till vindkraftverksamhet, Vindpark Västra Kinneskogen i Mariestads kommun, ska därför upphävas.”

En delseger för alla klagande och kringboende, djur och natur, utan tvekan! Jublar gör vi i föreningen StopVäK dock först när domen vunnit laga kraft OCH när området Västra Kinneskogen m.fl. fastigheter avförts från Mariestad kommuns vindbruksplan. Så länge området kvarstår i vindbruksplanen kan nya ansökningar inkomma, anpassade till kommunens föreskrifter om högst 35 dB och minst 900 meter till närmaste bostad.

Skapandet av förnyelsebar energi är tveklöst en viktig samhällsfråga i fokus. Därom är alla ense. Utpekandet av lämpliga platser för vindkraftsverksamhet måste dock ske med förnuft och tillräcklig utredning av området och framför allt utan att olägenheterna överstiger vinsterna av en sådan anläggning. Västra Kinneskogen är inte en lämplig plats för vindkraftsverksamhet! Föreningen StopVäK och många andra klagande i domstolsprocessen har tillsammans skapat en gedigen faktabas för att kunna visa detta vid en prövning i sak i domstol. Vi hoppas nu att Mariestads kommunpolitiker för upp frågan om Västra Kinneskogens lämplighet för vindkraftsverksamhet till omprövning, och vi bidrar gärna med vår gedigna faktabas som underlag för en omprövning.

En vindkraftsverksamhet i Västra Kinneskogen, om än i mindre skala än den som nu prövats i domstol, skulle tveklöst innebära en till övervägande del kraftiga olägenheter framför vinsterna - för de många kringboende (varav många boende i grannkommunen Götene), för natur och miljö, för livaktigt djur- och fågelliv, för turistnäring m.m. Med den kunskap om området som föreningen StopVäK besitter så kommer vi överklaga varje ny ansökan om vindkraftsverksamhet i Västra Kinneskogen – och vi känner oss ganska segervissa om att få rätt i en sakprövning.

Utpekandet av Västra Kinneskogen som lämpligt för vindkraftsverksamhet blev fel. Beslutet fattades utan tillräcklig utredning av de höga naturvärdena och utan hänsyn till de många kringboende vars livssituation skulle påverkas negativt eller till grannkommunen Götenes negativa inställning till vindkraftsetablering i området. Vore det inte enklare och billigare, för vindkraftsbolag och domstolsväsende, att nu ompröva beslutet och avföra Västra Kinneskogen en gång för alla från vindbruksplanen?

Föreningen StopVäK (Stoppa Vindkraftsparken Västra Kinneskogen)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.