Nödrop från landets kommuner avlöser varandra

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Jan Fleischmann
Svarta rubriker om kostnader som ökar snabbare än intäkterna, utbredningen av droger i samhället, skottlossning, ökade kostnader för försörjningsstöd och de kriminella gängens framfart kavlas ut på tidningarnas förstasidor dagligen.

Runt om i landet går företrädare ut och beskriver läget som ansträngt och bekymmersamt. Mer än 110 kommuner redovisar underskott för år 2019. Mariestad är INTE en av dessa kommuner!

Det gör mig mycket orolig att ledamöter från ett lokalt parti i fullmäktige säger saker som att vi ska sluta ta fram tomter för försäljning. Tomter som ger kommunen intäkter på runt 30 miljoner årligen, något som andra kommuner är enormt avundsjuka på. I Mariestad har vi tillväxt till skillnad mot många andra kommuner. Ska vi med ett klubbslag stoppa tillväxten?

Vi börjar få brist på byggbar industrimark och vi måste få fram fler detaljplaner.

Detta är en bild som läsarna kanske inte känner igen, men det är realitet och en effekt av att vi i majoriteten redan för flera år sedan vågade ta steget och börja med ett industriellt förnyelseprojekt. I detta har vi något unikt, och det internationella intresset för ElectriVillage med sina olika grenar är fantastiskt. Även vår offensiva bostadsförsörjningsplan är väl omskriven och tillsammans med utvecklingen i hamnområdet och upprustningen och utökningen av ställplatser har gjort att Mariestads attraktionskraft ökat markant.

Väver man ihop dessa prioriteringar så genererar de intäkter under 2019-2020 om ca 30 miljoner kronor årligen. Sedan får vi se hur det blir framöver, det beror mycket på var räntor och lågkonjunkturer tar vägen.

Att då framföra kritik om att stoppa detta målmedvetna arbete är väl ändå rätt dumt? Lika dumt är det att täcka upp med en skattehöjning i år när vi är ”dopade” med dessa intäkter. Att driva frågan om skattehöjning så här sent på hösten visar bara på bristande kunskaper, då ett sådant fullmäktigebeslut måste föregås av en beredning i kommunstyrelsen senast under oktober månad.

Det är ett rimligt antagande vi kanske inte kommer att klara av att fortsätta hålla denna försäljningstakt, och då måste vi eventuellt vara beredda på att justera skattesatsen, vilket jag kan tycka är sunt. När vi nu står inför en lågkonjunktur och varningsklockorna börjar ringa, ska vi vara ytterst försiktiga med att driva på en kostnadsutveckling som överstiger 3 procent. Vi har i vårt budgetförslag en kostnadsökning om 3 procent år 2020 och 2 procents finansieringskrav.

Det flesta kommuner av de 110 kommunerna som räknar med att gå minus i år kommer behöva lägga sig på en negativ kostnadsökning. De har alltså inte ens kostnadstäckning för löner och kommer därför att tvingas spara kraftigt. Jag vågar påstå att vi är unika. Ingen seriös kommunledning hade valt spåret att höja skatten då vi är ”dopade” både i år och nästa år och även har en planerad kostnadsökningstakt på ca 3 procent år 2020.

Vi är fullt medvetna om att det kommer att krävs nya grepp framöver. Vi är många som kommer att behöva utmana oss själva under kommande år, våga tänka nytt och ifrågasätta nuvarande arbetssätt. Det är också alltid lättare att ifrågasätta en optimist och nytänkare som vågar gå utanför den bekanta boxen, än att ifrågasätta den som säger nej, är pessimist och svartmålar.

Kramfors är en kommun som har stora ekonomiska problem och har nu valt att lägga ner en skola och stänga ishallen för att klara sin situation. Kramfors är en kommun med 17 000 invånare. Jag kan garantera att vi inte kommer att komma dithän, även om det är en bild som hela tiden målas upp.

Till sist vänder jag mig till er som ifrågasätter mig och min person och mitt omdöme och som tycker att Ida Ekeroths (S) och Mariestadstidningens artikel om min ledarstil var rätt åt mig. Jag vill vara tydlig med att ett mynt alltid har två sidor.

Ida Ekeroth har säkerligen fått många nya sympatisörer i och med artikeln, men jag tror nog att framtiden kommer komma ikapp en blodtörstig opposition som lovade allt till alla i valet och som nu är desperata då de i mätning efter mätning tappar väljare på riksplan.

Vi moderater höll igen och var redan vid tiden för valet medvetna om att Sverige kommer att gå in en lågkonjunktur. Därför lovade vi inte allt till alla. Den desperation vi ser hos socialdemokraterna nu saknar motstycke och det är tydligt att givna spelregler inte längre gäller.

Det är väldigt enkelt att gömma sig bakom en som jobbar kopiöst mycket, och hela tiden matar sin omgivning (inklusive oppositionen) med idéer och nya förslag. Förr eller senare kommer bluffen att synas. Oppositionens väljarstöd har fortsatt att rasa kraftigt, även efter valet, medan vårt stöd ökade 2018. Nästa val är år 2022, och fram till dess kommer jag att lägga mitt fokus på att fortsätta att utveckla kommunen och förvalta medborgarnas skattepengar på ett ansvarstagande sätt.

Så länge jag får förmånen att styra i denna kommun kommer jag prioritera kommunen före socialdemokraternas partibok och ett smutsigt spel.

Johan Abrahamsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.