En jämställd kommun?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Alf Pergeman/TT

Mariestads kommun tycker om att framställa sig som en modern och innovativ kommun. Det är väldigt bra. Det finns dock ett område där kommunen släpar och det är inom området jämställdhet. Det handlar om allt från rätten till barnomsorg till löner och arbetsvillkor.

Kommunen har påbörjat det viktiga arbetet med rätt till heltid. Men man har glömt att ordna med förutsättningar runt omkring. Om man ska orka jobba heltid behöver arbetsuppgifter fördelas ut över arbetsdagen och timmarna behöver fördelas så det blir lagom långa arbetspass. Det handlar om att antalet ärenden per socialsekreterare ska vara en rimlig nivå, att våra sjuksköterskor ska hinna se till sina patienter och att förskole- och fritidspersonal ska hinna se varje barn.

Det handlar om hur vi som kommun ser på sina vikarier. Att de får veta sina pass i rimlig tid innan och inte erbjudas för korta arbetspass. Vi måste också ge förutsättningar så vår anställda har möjlighet att jobba heltid. Vilket innebär att vi måste erbjuda barnomsorg på obekväma tider på kvällar, nätter och helger. Om efterfrågan på barnomsorg finns i närliggande kommuner är det mycket underligt om inte behovet i vår kommun vore lika stort.

Om kommunen erbjöd ”nattis” skulle föräldrar slippa tacka nej till jobb för att de inte har någon som kan se efter deras barn. Det vore en vinst för kommunen men även för den enskilda individen som får en lön den kan leva på. När det gäller löner kan vi tydligt se på lönerevisionen att kvinnodominerade yrken släpar efter. Här måste kommunen prioritera och satsa på att få upp dessa löner. Jag är rädd att dessa jämställdhetutmaningar kommer bli allt större i effekterna av besparingar på grund av kommunens dåliga ekonomi.

Ida Ekeroth, oppositionsråd (S) och ordförande S-kvinnor Skaraborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.