• idag
  9 apr
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  10 apr
  10°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  11 apr
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  12 apr
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  13 apr
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm

Vänern - en viktig miljöresurs

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman
Senhösten 2019 har präglats av ständiga lågtryckspassager vilket medfört att stora mängnder regn fallit över Vänerns tillrinningsområde. Många har klagat över allt regnande men en enormt positiv effekt av all nederbörd är att vattenmagasin, naturliga våtmarker och nu även Vänerns vattennivå återställts.

Efter ett par år med långa perioder helt utan nederbörd har nu den senaste tidens regnande medfört att den naturliga och funktionella vattennivån i vårt innahav Vänern återskapats. Dagens strandlinje medför att igenväxningen upphör och fiskars naturliga reprodutionsområden samt sjöfåglarnas skyddade häckningsplatser återskapats. Dagens vattennivå är även en förutsättning för att alla våra fina naturhamnar fungerar till gagn för det rörliga friluftslivet men det absolut viktigast är dock att yrkessjöfarten nu åter fungerar utan begränsningar avs djupgåendet.

Yrkesjöfarten utvecklas

Framöver kommer de åtgärder som nu diskuteras, planeras och genomförs för att reducera den sk växthuseffekten att påverka oss alla våra olika samhällsfunktioner på ett mycket påtagligt sätt. Den helt nödvändiga avvecklingen av fossila bränslen kommer att dramatiskt förändra förutsättningarna för transportsektorn. Helt nya transportsystem och ny logistik kommer att växa fram och vårt innanhav Vänern blir då en mycket viktig resurs som vi redan nu måste värna om, så att funktionaliteten med kopplingen mellan land och vatten bibehålls.

Civilsamhället har historiskt utvecklats i anslutning till vattenleder och för fortsatt tillväxt blir det en avgörande faktor. I framtidens transportsystem kommer sjöfarten åter att frakta de stora volymerna gods och hamnområdena blir centraler för omlastning till lokala fossilbränslefria transportsystem. Framtidens fraktfartyg kommer också helt att drivas av förnyelsebara energikällor, den tekniken finns redan.

Länstyrelsen och kommunerna runt Vänern bör omgående arbeta in detta framtidsperspektiv i hanteringen av vattendomar som reglerar Vänerns vattennivå, så att förutsättningarna för en funktionell yrkessjöfart prioriteras. Kommunerna behöver nu i övrsiktsplaner och andra styrdukument skapa förutsättningarna för etablering av nya hamnanläggningar alternativt se till så att befinliga hamnar åter kan fungera som det logistiknav som de skapats för.

Mariestad har alla förutsättningar för en bra framtid utan fossila bränslen.

Lars Arvidsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.