• idag
  9 apr
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  10 apr
  10°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  11 apr
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  12 apr
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   SV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  13 apr
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm

Jaga alla dåliga skolor

Ledare
PUBLICERAD:
Foto: Johan Nilsson/TT

Att tillsammans med andra kunna utöva sin religion utanför lektionstid, och möta en religiös förståelse som annars kan saknas i sekulära skolor. Det är anledningen till att barn ska få gå i en konfessionell friskola, och samtidigt få samma utbildning som alla andra skolor erbjuder. Men sådana välfungerande konfessionella skolor vill den rödgröna regeringen, C och L nu sätta stopp för. På onsdagen togs ytterligare ett steg mot ett verkställande, då en utredning presenterade sitt förslag på etableringsstopp för nya konfessionella skolor.

Att utredningen föreslår ett etableringsstopp är inte ett resultat av noggranna avvägningar, utan helt och hållet en beställningsprodukt från januariöverenskommelsen. Med tanke på de potentiella hinder som utredningen presenterar – bland annat brott mot Europakonventionen och näringsfriheten – är det troligt att den annars inte hade föreslagit detta.

Regeringen, C och L är dock fast beslutna att stänga dörren för nya konfessionella skolor. Enligt förslaget sker förändringen 1 juli 2023, vilket också innebär att de befintliga skolorna inte får expandera, flytta eller byta ägare.

Partiernas officiella argument är att alla barn ska kunna skaffa sig en egen religiös uppfattning. Det är dock skillnad på religiös uppfostran och indoktrinering. Även konfessionella skolor måste undervisa om alla religioner och låta religiösa inslag vara frivilliga.

Det som har lett fram till förslaget är dock att vissa friskolor, i synnerhet muslimska, har misskött sig. Utredningen ger som alternativ till etableringsstopp att skärpa tillsynen. Med tanke på tidigare fall kan det vara rimligt att göra mer frekventa kontroller på just muslimska skolor för att snabbt kunna åtgärda problem eller dra in tillståndet när något är fel. Att ge Säkerhetspolisen vetorätt är också rimligt, för att stänga ute religiösa extremister. Men i stället vill alltså regeringen, C och L dra alla konfessionella friskolor över en kam.

Risken med att stoppa nyetablering och frysa de konfessionella skolor som redan finns är dessutom att tröskeln för att lägga ned problematiska skolor blir högre. Om Skolinspektionen har fog för att till exempel lägga ned landets enda konfessionella judiska skola skulle det innebära att ingen ny sådan skola får starta. För judiska barn kan det vara särskilt allvarligt, eftersom de alltför ofta möter antisemitism på andra skolor. Det i sig skulle ställa Skolinspektionen inför ett svårt dilemma. Men om nyetablering tillåts är det betydligt enklare att lägga ned problematiska skolor och då lämna bollen hos exempelvis elevernas föräldrar att ta initiativ till en ny, fungerande, skola med samma inriktning.

I stället för att stoppa fungerande skolor måste fler kontroller och skarpare åtgärder till för att enbart slå mot de skolor som inte sköter sig. Då är det också viktigt att det görs på alla skolor, inklusive kommunala. Det finns dåliga skolor av alla slag, men de kan gå under radarn så länge regeringen, C och L enbart jagar de konfessionella.

Agnes Karnatz

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.