• onsdag
  30 sep
  17°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • torsdag
  1 okt
  15°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • fredag
  2 okt
  15°
  • Vind
   5 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  3 okt
  16°
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm

Demokrati och öppenhet i Regionen

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Anna Warner
Det finns väl ingen som bor i Mariestadsområdet som inte vill ha kvar sjukhuset. Men jag är också övertygad om att folk som inte bor i vårt område inte ser på Mariestads sjukhus på det sätt vi gör. Att sjukhusets framtid står på spel råder inget tvivel om.

Jag uppskattar alla initiativ som jobbar för Mariestad sjukhusets framtid och lovordar detta arbete när man bedriver en saklig argumentation. I samtliga fall där vi haft framgång är det argumenten och fakta om verksamheten som gjort att man har nått framgång. Det krävs ett vårdat språk och agerande.

Argumenten som lyfts fram måste ha en bärighet på sjukhusets vara eller inte vara. Argument som är gissningar, saknar bärighet och vinklas genomskådas eller förvrängs snabbt, hjälper föga och leder ytterst sällan till framgång. Samma risker finns när man passerar gränser och blir oförskämd och försöker flytta fokus från sjukhuset för att på så sätt bevara sjukhuset. Sådant agerande får motsatt verkan för sjukhusets framtid.

Därför är den senaste tidens diskussioner om antalet regionråd inget som påverkar Mariestads sjukhus. Det som påverkar är fakta som till exempel avstånd, trygghet och rätten till sjukvård när man är sjuk.

När man använder kortsiktiga argument och fokuserar på regionrådens arvoden leder det bara till att man bidrar till att Sverigedemokraterna växer. Och en sak är säker, SD kommer aldrig bidra till fakta om Mariestads sjukhus som gör att sjukhuset blir kvar. Därför måste vi nu, i elfte timmen, lyfta fram fakta och hållbara argument och inte flytta fokus från sjukhusets bevarande. Vi ska inte använda märkliga argument med jämförelser och kombinerar fakta som flyttar fokus från bevarandet av sjukhuset.

Under 2019 administrerade Skaraborgs sjukhus ca 22 000 missade besök till en uppskattad kostnad om ca 70 miljoner kronor. Det är väldigt mycket pengar som istället hade kunnat gå till att minska köer och bevara sjukhuset i Mariestad till exempel.

I de stora nämnderna och styrelserna har ordföranden och vice ordföranden ett fast arvode för sitt uppdrag. Merparten av övriga politiker i regionen är fritidspolitiker. Detta har inte riktigt framkommit i debatten. Det innebär att de endast erhåller arvode i form av ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning för resor och ersättning för sammanträden. Regionråden har uppsiktsansvar för ca 55 000 anställda och en organisation som omsätter över 60 miljarder kronor och som finns i 49 kommuner. Det innebär självklart mycket resande och går inte att kombinera med ett vanligt arbete, det är därför regionråden har heltidsuppdrag.

Det yttersta ansvaret har självklart regionfullmäktige. Regionstyrelsen med sina 15 ledamöter har det operativa ansvaret och gör detta på heltid med ett fast arvode och även de har ett heltidsarvoderat uppdrag.

Jag anser att det är sunt att man diskuterar politikers arvoden och storleken på desamma. Även om jag är partisk i detta fall, så är knappast en minskning av regionrådets antal ledamöter eller en minskning av deras arvode det som räddar Mariestads sjukhus eller minskar köerna i vården. Inte heller kommer lägre arvoden för politikerna att göra att folk helt plötsligt kommer till sina bokade besök på sjukhusen.

Det argument jag ofta lyfter när det blir diskussion kring politiker och arvoden är; byt ut oss politiker i nästa val eller välj att engagera dig själv istället, för på läktaren vinner man inga matcher. Varje politiskt parti behöver fler medlemmar som framför sin åsikt. Runt om i världen är folk beredda att dö för demokrati och överallt finns det folk som tvingas fly från sitt land och sitt hem för att de stått upp för demokratin.

Idag växer tjänstemannaorganisationen och det politiska inflytandet minskar. Det är inte bra, för då anser jag att både demokrati och inflytande på hur regionen styrs minskar. Politiker går alltid att avsätta då man är missnöjd med dem eller deras beslut, det är inte lika enkelt att göra detsamma med en anställd tjänsteperson. Det är viktigt att regionen består av en organisation med både tjänstemän och politiker, då vi har olika uppdrag. Samspelet mellan dessa två grupper är oerhört viktigt och gör bägge parter bättre. Vi har ju trots allt samma mål.

Jag gillar verkligen ert engagemang kring att ha kvar sjukhuset i Mariestad. Men, jag ska vara uppriktig och ärlig och vädjar till er att bygga era argument om varför sjukhuset ska vara kvar på reell fakta, annars har jag ingen nytta av ert stöd.

Utöver arbetet med att försöka få ha kvar sjukhuset i Mariestad finns det ytterligare mycket att ta i tu med när det gäller regionen. Det är både frågor på kort och på lång sikt. Bland annat måste vi få regionen att:

-Se över den politiska organisationen beställare och utförare

-Kraftigt minska administrationen inom hela regionens verksamhet

-Minska samtliga vårdköer

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.