• fredag
  2 okt
  16°
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  3 okt
  16°
  • Vind
   7 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  4 okt
  14°
  • Vind
   8 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   3.3 mm
 • måndag
  5 okt
  15°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   V
  • Nederbörd
   0.0 mm

Satsningar för att tillvarata senior kompetens

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Roland Svensson
År 2019 fanns det 3016 tillsvidareanställda sjuksköterskor, 1102 tillsvidareanställda läkare och 2444 undersköterskor i åldrarna 55 år till 67 år i Västra Götalandsregionen. Det är alltså ett stort antal medarbetare som snart, eller redan har, möjlighet att gå i pension.

Grönblå Samverkan har under flera år i våra budgetar pekat på behovet av att utveckla och erbjuda moderna anställningsformer som fungerar och uppfattas som attraktiva för medarbetare i olika faser av livet. Inte sällan ser livspusslet annorlunda ut beroende på om man är nyutexaminerad, har små barn, om man kommit till den punkt då barnen flyttat hemifrån, är ”årsrik” och har nått eller närmar sig pensionsåldern.

Vi är övertygade om att en viktig faktor för att klara kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt, och klara av att möta utmaningarna med en åldrande befolkning och ökat vårdbehov, handlar om att tillvarata senior kompetens inom sjukvården. Äldre medarbetare bär på mycket kunskap samt fungerar som garant för kontinuitet och trygghet på arbetsplatsen, inte minst i introduktionen av nya och oerfarna kollegor. Därför har Grönblå Samverkan särskilt betonat vikten av att utveckla en modell för att locka äldre, erfarna medarbetare att arbeta kvar inom sjukvården.

Det är inte ekonomiska aspekter som avgör valet mellan att gå i pension eller inte. Istället handlar det om att känna uppskattning för sitt arbete och att arbetet upplevs som meningsfullt – som att få möjlighet att överföra den egna kunskapen och kompetensen till yngre kollegor. Flexibilitet är också en särskilt framträdande faktor, som t ex handlar om behov av justeringar i utförande av arbetsuppgifter, inflytande och kontroll över arbetstid och arbetsuppgifter.

Vid vårt senaste sammanträde i personalutskottet beslutade vi om att genomföra en mängd konkreta insatser t ex att implementera åldersmedveten styrning och ledarskap och konkret stöd i form av en senior verktygslåda till chefer och HR. Personalutskottet beslutade att avsätta 4,5 miljoner för att genomföra åtgärderna och att i ett första steg inleda arbetet med en pilotsatsning 2020-2023 med mentorsuppdrag och seminarier i senior kompetens inom hälso- och sjukvården för sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.

Vår förhoppning är att detta kan bidra till att på ett bättre sätt tillvara ta de seniora medarbetarnas kompetens och samtidigt bidra till att skapa trygghet för yngre och oerfarna kollegor. Ur ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt för att minska rekryteringsbehovet, för att förvalta kompetens och säkra kompetensöverföring. Men det är lika viktigt ur ett patientperspektiv, för individen och samhället i stort.

Linn Brandström (M)

Ordförande i Personalutskottet

Västra Götalandsregionen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.