Miljömålet Frisk luft är ett misslyckande

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT
Redan år 1999 fattade riksdagen beslut om miljömålet frisk luft som skulle uppfyllas senast 2020. Nu är 2020 här, och mycket kvarstår innan målet nås. Om inga nya åtgärder vidtas räknar Naturvårdsverket med att målet inte ens kommer att nås under det nya decenniet.

Det duger inte. Vi i Brasvärmeföreningen har länge arbetat med miljömålet om frisk luft. Vi har moderniserat branschens produkter och väntat på att beslutsfattarna ska göra sitt. Nu krävs det fler åtgärder.

Omodern vedeldning är ett stort hinder på vägen mot att målet ska uppnås. Vedeldning med gamla typer av rumsvärmare har till exempel höga halter av benzo(a)pyren och partiklar. Ofullständig förbränning ger utsläpp som har allvarliga hälsoskadliga egenskaper. Det här är onödiga utsläpp: Den moderna teknik som funnits tillgänglig de senaste 20 åren innebär 50 procent mer värme per tillfört kilo ved och upp till 90 procent mindre utsläpp.

Fortfarande är endast en bråkdel av de braskaminer som finns installerade i villor och fritidshus i Sverige miljöriktiga. Cirka 600 000 braskaminer, motsvarande cirka 50 procent, uppfyller inte moderna utsläppskrav – varav många är kaminer från 70- och 80-talet utan kulturhistoriskt värde.

Sedan den 1 oktober 2019 tillämpas nya regler vid installationer av kaminer och spisinsatser i linje med EU:s ekodesigndirektiv, vilket bland annat innebär förbud mot nyinstallation av gamla kaminer. Detta påverkar dessvärre inte att hälften av de svenska kaminer som fortfarande används genererar höga halter av skadliga utsläpp.

Att man samtidigt är flexibel med reglerna för den som vill byta ut en begagnad kamin mot en med lika dålig förbränning innebär att möjligheterna att minska utsläppen inte bara försenas kraftigt utan också förvärras eftersom dessa blir kvar i samhället lång tid framöver.

Fulkaminer som skrotats i Norge, som ligger långt före i miljöarbetet, säljs i Sverige och installerats här på nytt. Den tekniska livslängden på dessa begagnade kaminer må vara lång men utsläppen och förbränningen är undermålig.

Kaminer är inte enbart trevliga, de är också nödvändiga för att kunna värma upp hemmet i händelse av kris, en rättighet som inte ska tas ifrån oss människor. De senaste årens politiska diskussioner och förslag har varit förvirrande för konsumenter och för branschen. Det borde vara lätt att göra rätt.

Bostadsminister Per Bolund har verktygen för att uppnå de delar i miljömålet frisk luft som rör vedeldning. Vi hoppas att bostadsministern förenklar och förtydligar reglerna, tar vara på de medel som finns och visar att krisberedskap och miljökrav går alldeles utmärkt att förena.

Rickard Olson, t.f. ordförande Brasvärmeföreningen

Hans Wikström, talesperson Brasvärmeföreningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.