Sverige borde införa ett bidragstak

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Henrik Holmberg / TT
I dag lever nästan en miljon människor i Sverige på någon form av bidrag. Hälften av våra skattepengar går till andra människor som inte jobbar, snarare än till vård, skola och omsorg. De höga bidragsnivåerna gör dessutom att det inte lönar sig att gå från bidrag till jobb.

En inneboende mekanism hos alla borde vara att människor ska kunna stå på egna ben, försörja sig själva och sin familj och staten ska finnas där som en fallskärm om det skulle behövas. Det moraliskt riktiga är att anstränga sig och gå till jobbet. Integrationen måste i större utsträckning betona det egna ansvaret hos den nyanlända, och inte bara vad samhället har för ansvar.

Siffror från bland annat Riksdagens utredningstjänst visar att en familj med fyra barn i Stockholmsområdet som lever på försörjningsstöd kan få 33 014 kronor i månaden. Skulle någon av föräldrarna börja arbeta inom exempelvis hemtjänsten eller som busschaufför kommer den samlade inkomsten till hushållet att minska till 32 994 kronor i månaden. I ett scenario där båda föräldrarna skulle börja jobba heltid landar inkomsten på 34 364 kronor. Skillnaden på att jobba eller leva på bidrag är för liten och gynnar inte alls de enskilda familjerna. När de ekonomiska drivkrafterna är för små blir det också svårare för personer i utanförskap att bryta det. När den enskilde individen inte ser någon nytta i att ställa klockan på kvällen för att gå till jobbet nästa morgon är det svårt att argumentera för varför arbete är bra.

För att bryta bidragsberoende och göra integrationen en tjänst är ett bidragstak nödvändigt. Det måste nämligen alltid löna sig att gå från bidrag till jobb. Det måste kännas i plånboken. Ett bidragstak skulle även ha positiv inverkan för jämställdheten i Sverige. En ESO-rapport från 2018 fastslår även att bidragssystemet som det är utformat idag låser fast utrikes födda kvinnor i bidragsberoende.

Regeringen beräknar att kostnaderna för socialbidrag kommer att öka med 14 procent de kommande åren. Samtidigt visar rapporter att antalet asylsökande till Europa ökar igen. Därför behöver integrationspolitiken genomsyras av höga förväntningar och krav. Sveriges integrationspolitik fungerar inte, därför behövs ett bidragstak.

Benjamin Dousa, förbundsordförande MUF

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.