Det finns ingen koppling

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Malin Bring
Den 4/5 skriver Mariestadstidningen om skadegörelse på asylboendet i Älgarås, och insinuerar att det här på något sätt skulle vara kopplat till Det fria Sveriges verksamhet på orten med Svenskarnas hus. Det är inte bara oärligt, eftersom det självklart inte finns några sådana kopplingar, utan också farligt då det riskerar att leda till en våldsupptrappning som ingen i Älgarås vill se.

Vi finner det också djupt beklagligt att Mariestadstidningen inte tar kontakt med oss för en kommentar innan man publicerar en artikel som pekar ut föreningen som klandervärd. Istället låter man en Sara Tengvall Hoffman uttala sig om "föreningens retorik", men glömmer lägligt nog bort att berätta att hon är politisk aktiv för Vänsterpartiet, något som är av högsta intresse när hon uttalar sig om vår förening.

Det fria Sverige är öppna och ärliga med våra arbetsmetoder, och vi har sett till att alltid stå till medias förfogande för frågor och intervjuer, så även Mariestadstidningen. Vi finner det därför beklagligt att man försöker sammankoppla oss med skadegörelse, helt utan några som helst bevis.

Vi ser dessutom en risk i att man sprider en felaktig bild av föreningens arbetsmetoder, vilket kan leda till en våldsupptrappning från människor som vill "hämnas" den skadegörelse Mariestadstidningen försöker sammanknippa med vårt arbete.

Vi hoppas att Mariestadstidningen framöver tar kontakt med föreningen om man har frågor, och låter oss komma till tals ifall man tänker insinuera något brottsligt om oss igen.

Dan Eriksson Ordförande

Det fria Sverige

Redaktionen svarar: I artikeln som refereras står det tydligt att föreningen DFS inte är anklagade för stenkastning. Det är en uppföljande artikel där flyktingar på asylboendet samt människor i Älgarås som hyser oro för samhällsklimatet kommer till tals.

En styrelsemedlem i DFS har kommunicerat att invandrare som bor Älgarås inte bör visa sig ute på byn, ett uttalande som DFS så vitt vi kan se inte tagit avstånd ifrån. Det är diskussionen runt detta samt eventuella konsekvenser för de berörda som artikeln belyser. I tidigare artiklar har MT skrivit om bland annat DFS initiativ att hjälpa till i lokalsamhället.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.