Avskaffa elskatten på buss

Publicerad:
Foto: Cornelius Poppe

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

BIL Sweden, den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar, släpper varje månad nyregistreringsstatistik för vägtrafikfordon. Nu kan man notera att antalet nyregistreringar för buss har ökat kraftigt.

Detta beror på att vi nu är inne i en upphandlingsperiod av offentligt finansierad kollektivtrafik. Busstrafiken upphandlas som regel med tioårskontrakt vilket gör att standarden på bussarna som kommer att trafikera kollektivtrafiken de kommande tio åren sätts nu. Det är alltså viktigt att den teknik som finns i de bussar som rullar ut i trafik i år eller nästa år är den senaste.

Om vi de kommande tio åren vill se mer hållbart resande utgör kollektivtrafiken med buss ett viktigt nav. Det finns två viktiga punkter; den ena handlar om elskatten för buss och den andra om skatteundantaget för biodrivmedel.

Idag kör spårbunden trafik på skattefri el. Elbussar däremot måste skatta för den el de nyttjar trots att både buss och spår är en del av kollektivtrafiken och kör resenärer i samma system. Nyligen gavs positiva besked från EU-kommissionen om att det är grönt ljus att slopa elskatten på bussar i Sverige så EU hindrar inte Sverige från att ta bort elskatten längre. Om elskatten försvinner ökar incitamenten ytterligare för bussföretag och kollektivtrafikmyndigheter att investera i eldriven busstrafik, vilket är helt i linje med EU:s och Sveriges mål om en ökad andel förnybara och elektrifierade fordon i trafiken.

Om bussar också kunde nyttja skattefri el skulle fler beställare utforma sina upphandlingar för fler elbussar. Detta leder oss i sin tur till punkt två. Idag körs en majoritet av bussarna i Sverige på biodrivmedel. Ju fler bussar som körs på el desto mer biodrivmedel frigörs till den övriga transportsektorn. Flyg, sjöfart och tunga transporter kan istället nyttja biodrivmedlet som inte bussarna då längre behöver, vilket gör att Sverige ökar sina möjligheter att nå våra uppsatta klimatmål för hela transportsektorn.

Idag har Sverige ett undantag från EU:s statsstödsregler när det gäller biodrivmedlen. Det gör det möjligt för regeringen att befria förnyelsebara drivmedel såsom biogas, HVO eller RME från skatt. Undantaget gäller fram till årsskiftet men regeringen har skickat in en pre-notifiering inför ansökan om förlängning av undantaget och det är av stor vikt att Sverige säkrar fortsatt skatteundantag på biodrivmedel. Tillgången på biodrivmedel, men även tillgängligheten och förutsägbarheten måste säkerställas på lång sikt.

För fler hållbara transporter, både av gods och människor, måste vi avskaffa elskatten på buss samt möjliggöra fortsatt tillgång till biodrivmedel. Och det är bråttom. Hur de kommande årens kollektivtrafik kommer att se ut avgörs nu.

Victoria Elmgren, BIL Sweden

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

Artikeltaggar

Debatt

Läs vidare