Utveckling genom hårt och målmedvetet arbete

Debatt
PUBLICERAD:
Svar på insändare "Skattebetalarnas pengar är en begränsad resurs" i MT 19/5.

Jag trodde att botten var nådd, men det gick visst att vinkla till historien och börja spela på folks rädsla och rycka isär kommunens arbete.

För det första; vi kommer aldrig göra något som äventyrar någons säkerhet. Vi kommer aldrig utsätta någon för risk eller fara, så snälla vänsterpartiet, så här lågt får man aldrig sjunka för att dra röster och sänka en majoritet. Inte vid ett enda tillfälle har vi sagt att vi ska göra avkall på säkerheten. Allt annat är helt befängt och rena ryktesspridningen. Ska vi ta och bena isär arbetet kring förskolan och prata fakta istället för att sprida rykten och skapa oro?

Förskolan är nu färdigprojekterad. Vi valde att flytta fram markarbetet för att slippa starta under vintern, eftersom det hade kostat cirka 4 miljoner kronor extra.

Hela projektet är uppdelat i etapper, i etapp 1 bygger vi en förskola med 8 avdelningar i två våningar med tillagningskök med bra och säker utemiljö för barn och pedagoger. Andra etappen innebär att stora delar av huset kommer kläs med solceller för att producera el. Etapp 3 är lagring av elen i form av vätgas som energibärare så att huset blir helt självförsörjande.

Jag kan förstå att det finns en rädsla runt vätgas som energibärare, men det är också så att vätgas är den absolut vanligaste gasen vi har i vår industri. Gasol till exempel, är en mycket farligare gas, men i var och vartannat hem, båt och husbil finns det en gasolgrill utan att någon höjer på ögonbrynen. Runt om i världen bygger man områden som är självförsörjande, där man i allt större utsträckning använder solceller som elproducent och när det gäller lagring blir det allt mer vanligt att man tittar på vägas energibärare eftersom detta är miljövänligt då det endast är rent vatten som tillförs i processen.

Vi kommer att behöva informera mer om såväl fördelar som om nackdelar med vätgas. För det finns en osäkerhet bland folk eftersom användningsområdet är nytt. Detta ska vi reda ut så att alla känner sig trygga och tillfreds och att ingen blir uppskrämda av hungriga oppositionspolitiker som spelar på folks rädsla.

Man måste också se detta projekt i sin helhet, där det ingår i den industriella förnyelsen för att skapa nya arbetstillfällen i kommunen. Genom att ligga i framkant håller Mariestad på att bli ett mecka av nyteckning. Redan idag är det en rad företag i och omkring Mariestad som sett potentialen i detta. En av anledningarna till att vi har brutit trenden i arbetslöshetssiffror är just vårt näringslivsarbete kring industriell förnyelse. Innan Covid-19 kom låg vi på rekordlåga arbetslöshetssiffror i kommunen.

Det är lätt att bli hemmablind och ta allt som händer och sker för givet. Ta till exempel hamnen, exploateringen av Sjölyckan, satsningen på alla detaljplaner och hur vi nu tar för oss på flera andra områden. Är det verkligen någon som på fullaste allvar tror att denna förändring skett om vänsterpartiet styrt, det räcker att titta tillbaks de senaste 8 åren, under vilka Vänsterpartiet har varit emot så gott som det mesta.

Ska man utveckla något gör man det genom hårt och målmedvetet arbete och inte genom att bromsa och genom att tro att skattehöjningar skapar tillväxt.

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.