• idag
  7 aug
  24°
  • Vind
   1 m/s
  • Vindriktning
   S
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  8 aug
  28°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  9 aug
  24°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   N
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • måndag
  10 aug
  21°
  • Vind
   3 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  11 aug
  22°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   NV
  • Nederbörd
   0.0 mm

Stå upp för utrikes födda kvinnor

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Martina Holmberg / TT
Något som ofta hamnar i skymundan är utrikes födda kvinnors särskilt utsatta ställning på arbetsmarknaden och långa väg till integration. Bland utrikes födda kvinnor är drygt en av tre helt utanför arbetskraften. Förutom att de har en mindre permanent position på arbetsmarknaden så är också fler verksamma i de branscher som drabbats och kommer att drabbas hårdast av coronakrisen.

Höga trösklar in på arbetsmarknaden, omfattande föräldrapenning med flerbarnstillägg, felriktade arbetsmarknadsinsatser och lågt ställda krav är några exempel på orsaker. Bristen på konkreta reformer kan inte tolkas på annat sätt än att utrikes födda kvinnors sysselsättning inte är prioriterat. Det är inte acceptabelt. Om utrikes födda kvinnor skulle jobba i samma utsträckning som inrikes födda skulle BNP öka med 58 miljarder.

Sverige behöver av både principiella och ekonomiska skäl reformer som underlättar för utrikes födda kvinnor. Det innebär en rad saker.

För det första behöver arbetslinjen stärkas och där särskilt för utrikes födda kvinnor, som står längst från arbetsmarknaden. För att etablera kvinnors ställning och minska steget in på arbetsmarknaden krävs innovativa projekt och skräddarsydda utbildningar som ser till den enskilda gruppens intressen och behov. Även sänkta bidragsnivåer, sänkta skatter och minskat regelkrångel för småföretag behövs för att incitament till arbete för fler.

För det andra innebär det fler kvinnor i stöd och insatser. Arbetsförmedlingens utvärderingar säger att insatser visat sig ha mycket små eller inga effekter för kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Här behövs ett uppdaterat och träffsäkert snabbspår till arbete. Detta kommer att utgöra vägskälet och mellanvägen till arbetsmarknaden och stickspåret till arbetslöshet och obetalt hemarbete.

Och för det tredje krävs kvalificering genom arbete för full föräldrapenning. Föräldrapenningen bidrar till utanförskap genom att invandrade kvinnor (som ofta är i barnafödande åldrar) slussas rakt in i bidragssystemet. Har man ett barn under åtta år har man från start full tillgång till bidraget. Har man fler än ett barn tillkommer dessutom flerbarnstillägg, samtidigt som dagarna utanför arbetsmarknaden ökar i korrelation till detta. För att bryta det väl etablerade utanförskapet vill vi se att full tillgång till föräldrapenning sker via kvalifikation genom sysselsättning.

Martina Karlsson,

Florencia Arocia López,

Oskar Brusell,

medlemmar i Moderata ungdomsförbundets arbetsgrupp för jobb och integration

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.