Svar till Skarin, Nyman och Dernroth

Insändare
PUBLICERAD:
Mariestads sjukhus hudmottagning
Foto: Michael Gustafsson

Jag ska göra mitt bästa med att försöka besvara och kommentera de frågor som lyfts av denna trio den 24 juli i Mariestadstidningen.

Först och främst vill jag tydliggöra att långt ifrån allt politiskt arbete som görs återges i media. Media bestämmer själva, med all rätt, vad de vill ta upp. Av förståeliga skäl har mediarapporteringen den senaste tiden fokuserat på Coronapandemin och dess konsekvenser. Med anledning av pandemin har vi i Västra Götalandsregionen även haft så kallad ”borgfred” mellan partierna. Det gemensamma målet för både politisk ledning och opposition har varit att klara Västra Götalandsregionen genom pandemin. Det var också därför som alla partier gemensamt fattade beslut om extra ersättning till personal som jobbade med inneliggande covid 19-patienter.

När det gäller utförande av beslutet som Regionstyrelsen tagit om Närvårdscentrum på sjukhuset i Mariestad, så är det Skaraborgs sjukhus och Närhälsan som arbetar med detta. De har precis som många andra fått göra prioriteringar om vad personalen ska fokusera på under pandemin. Regionstyrelsens beslut kvarstår och arbetet kommer att återupptas så snart det är möjligt. Bäst insyn i det pågående arbetet har ordförande för Skaraborgs sjukhus och ordförande för Närhälsan och det är därför det oftare är exempelvis Pär Johnsson (L) som uttalar sig kring detta än exempelvis undertecknad.

När det gäller regionernas vara eller icke vara och om hälso- och sjukvård bättre bedrivs av staten så är min personliga uppfattning att det är viktigt med decentraliserad styrning och möjlighet till insyn och hänsyn i beslut baserad på lokala förutsättningar. Om staten skulle ansvara för hälso- och sjukvården skulle den möjligen bli mer likformad, men mycket skulle baseras på ett Stockholmsperspektiv och jag tror inte att det skulle vara det bästa för varken Skaraborg eller resten av Västra Götaland.

Att Västra Götalandsregionens organisation är stor och emellanåt onödigt byråkratisk är dock en uppfattning jag delar. Det har visat sig under pandemin att det går att göra på andra sätt och att beslut ofta blir bättre och lättare att justera om de tas mer lokalt. Men det har samtidigt visat sig att det är oerhört viktigt att samarbeta och samordna vissa funktioner inom regionen och där har Västra Götalandsregionen haft fördel av sin storlek. Allt detta är viktiga inspel och lärdomar som jag tar med mig i arbetet med ny politisk organisation.

Den här våren har jag ur patientperspektiv sett hur vården fungerar och jag är oerhört tacksam över vilken bra vård vi har och hur bra personalen lyckats jobba under totalt förändrade arbetsförhållanden. Så jag vill rikta både ett personligt och ett ur arbetsgivarperspektiv stort tack till alla medarbetare i Västra Götalandsregionen som visat på stor flexibilitet, problemlösningsförmåga och ett oerhört stort engagemang i att lösa sina arbetsuppgifter under denna pandemi.

Linn Brandström (M)

Regionråd Västra Götalandsregionen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.