Ytterligare ett år med regeringens misslyckade energipolitik

Debatt
PUBLICERAD:
Voteringstavlan i samband med omröstningen i riksdagen om framtiden för Ringhals kärnkraftverk.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Så lägger vi ytterligare ett riksdagsår till handlingarna. Ett år där debatten till stor del präglats av Sveriges vägval i klimat- och energipolitiken. Sverige är ett land med höga klimatambitioner och det är bra att frågorna tas på allvar. Men tyvärr förs en politik som leder utvecklingen åt fel håll.

Under året har Sveriges utsläpp minskat, men inte tillräckligt snabbt för att nå klimatmålen. Pålitlig och ren elproduktion i form av kärnkraft har stängts ned när den behövs som mest. Delar av Sverige har drabbats av stora problem med elförsörjningen, med uteblivna investeringar och arbetstillfällen som följd.

Det här är resultatet av en dålig politik. Sverige har unika möjligheter att bidra i omställningen till ett grönare samhälle. Men det kräver hårt arbete och att politiken visar vägen med en genomtänkt energipolitik med fokus på klimatnytta.

Nyckeln till klimatomställning handlar om att få ner utsläppen från transporter och industrier. Tillsammans står de för två tredjedelar av Sveriges utsläpp. Fossila bränslen måste fasas ut och ersättas med elektrifierade lösningar. Det kräver mycket mer ren el, och ett elsystem som klarar av att hantera den ökade elektrifieringen.

Det här har regeringen inte insett. Det gånga året har istället kännetecknats av en slående passivitet inför en av vår tids största ödesfrågor. Tre exempel är särskilt obegripliga:

Regeringen har vägrat att ingå en ny energiöverenskommelse. Moderaterna har drivit på för en ny energipolitisk överenskommelse, som både tar hänsyn till klimatomställningen och Sveriges konkurrenskraft. Vi har också lagt fram en ny inriktning på Sveriges energipolitik i riksdagen. Det har regeringen förkastat.

Att stänga kärnkraft är ett dråpslag för klimatet. Kärnkraften kan producera den mängd el som behövs för att Sverige ska klara klimatomställningen, och bidrar samtidigt till stabilitet i elsystemet. I år stängde en av kärnkraftverket Ringhals reaktorer och vid årsskiftet fortsätter regeringens ödeläggelse av kärnkraften när ännu en reaktor stängs av.

Regeringens åtgärder leder till elkris och dyra krisåtgärder. Skattehöjningen på lokal elproduktion, stängningen av kärnkraften och en otillräcklig elnätsutbyggnad har skapat stora elproblem på flera håll i Sverige. Nya investeringar, arbetstillfällen och i slutändan svensk tillväxt har drabbats hårt. Hundratals miljoner har spenderats på krisåtgärder och el har producerades med hjälp av smutsig olja för att lösa problemen.

Den svenska energipolitiken har misslyckats under den här regeringens ledarskap. När riksdagen återupptar sitt arbete efter sommaren kommer vi fortsätta driva på för en ny inriktning på energipolitiken. Vi förutsätter att även regeringen inser att något måste göras.

Lars Hjälmered (M)

Närings- och energipolitisk talesperson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.