Stoppa Svenska kyrkans centralisering

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman
Svenska kyrkan är Sveriges största religiösa samfund och viktigast av våra traditions- och kulturbärare. Men efter decennier av centralisering och politisering är det tyvärr inte förvånande att kyrkan tappar medlemmar i högre takt än någonsin tidigare. Vi inom Borgerligt alternativ vill att Svenska kyrkan ska drivas av tro och tradition, inte av jakt på stordriftsfördelar.

Under ett år av pandemi har det blivit tydligare att Svenska kyrkan behövs som en stark och vital kraft som går människor till mötes.

Det är närheten och tillgängligheten för alla som är Svenska kyrkans storhet. Därför är det viktigt hur vårt gemensamma arv och kyrkans framtid förvaltas och utvecklas. Och av vem.

I samband med kyrkovalet 2013 beslöt Moderaterna att inte längre vara en del av kyrkopolitiken. Istället bildade vi Borgerligt alternativ. Vi vill att Svenska kyrkans unika roll och uppgift respekteras och att vår gemensamma kyrka inte blir ett verktyg för ett enskilt partis sociala och klåfingriga ingenjörskonst som i dag är fallet.

Trots att Socialdemokraterna redan i sitt första partiprogram från 1897 klargjorde att religion är en privatsak ställer alltjämt partiet upp i kyrkovalet.

En konsekvens av Socialdemokraternas inflytande är att kyrkan centralt fått ökade befogenheter och inflytande på bekostnad av församlingarnas självbestämmande. I dag krymper antalet medlemmar snabbare än någonsin men aldrig tidigare har det funnits så många tjänstemän centralt.

Svenska kyrkan har därmed blivit en ekokammare för likasinnade, snarare än ett samfund av och för svenska folket.

De senaste åren har ett flertal församlingar motvilligt slagits samman. Motivet sägs vara dålig ekonomi. Samtidigt uppgick förra året Svenska kyrkans överskott centralt till 1,5 miljarder kronor. Pengar som ursprungligen kommer från församlingarnas medlemmar. Det är dit de ska återföras.

Genom förslag att samordna församlingarnas ekonomi försöker Socialdemokraterna också lägga grunden för att nationellt ta ett större ansvar för församlingarnas arbetsordning. Men ingen församling ska behöva straffas eller tumma på sin autonomi på grund av Socialdemokraternas centraliseringspolitik.

För att stärka den enskildes rätt och församlingarnas självständighet vill vi att det ska bli möjligt att välja vilken församling du vill tillhöra och vart din kyrkoavgift ska gå.

Om knappt ett år är det val i Svenska kyrkan. Behovet av ett vägval och en inriktning kan inte överdrivas. Din röst kan åter placera församlingen i centrum.

Annette Lundquist Larsson, Ordförande Borgerligt alternativ

Mats Hagelin, Vice ordförande Borgerligt alternativ och gruppledare för Borgerligt alternativ i kyrkomötet samt ledamot av kyrkostyrelsen

Olle Reichenberg, Vice gruppledare för Borgerligt alternativ i kyrkomötet

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.