Politiken svänger: Centralskolan inför delvis distansundervisning

Skola & utbildning
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Ny giv på Centralskolan: Sjundeklassarna ska fortsätta med undervisning på plats, medan 8:or och 9:or kommer att gå i skolan varannan dag.
Foto: Malin Bring
Töreboda rättar in sig i leden och inför delvis distansundervisning från och med måndag. Det beslutade kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg (M) efter att ha överlagt med tjänstemän och politikerkollegor på fredagseftermiddagen.
– Eftersom Essunga nu valt att gå på samma linje som övriga Skaraborgsskolor gör vi det samma, säger han.

Under fredagsförmiddagen var beskedet att Centralskolan skulle fortsätta att vara öppen tills vidare, till skillnad från de flesta andra högstadieskolor i Skaraborg. Det beslutet kunde dock ändras med mycket kort varsel, hette det, och så har nu också skett.

– Alternativet var att vänta tills på tisdag med att eventuellt dra ner på antalet elever på skolan, och det kunde jag inte se någon vits med, säger Bengt Sjöberg.

Tjänstemännen och skolledningen ville att högstadieskolan skulle förbli öppen, men Bengt Sjöberg fattade ett så kallat ordförandebeslut om att införa delvis distansundervisning från måndag.

Rektor Leif Carlsson hade helst sett att Centralskolan hade förblivit öppen. -Det finns för- och nackdelar med allt, men nu rättar vi oss efter det nya beslutet, säger han.
Foto: Malin Bring

– Sjuorna ska gå i skolan som vanligt, medan åttorna och niorna ska ha distansundervisning varannan dag och komma till skolan varannan dag, säger rektor Leif Carlsson på Centralskolan, innan han raskt måste avsluta samtalet för att hinna informera eleverna om skolans nya linje innan sista lektionen för dagen är slut.

Åttondeklassarna börjar med vanlig skoldag på måndag, medan niorna ska stanna hemma och få undervisning på distans den dagen. Resten av veckan alternerar årskurserna.

De omkring 20 elever som går i mindre undervisningsgrupper ska fortsätta gå till skolan, liksom de som går på särskolan. Även de elever som har svag eller helt saknar internetuppkoppling ska gå i skolan som vanligt.

Essunga ändrade sig

Under fredagsförmiddagen föreföll Töreboda och Essunga vara de enda kommunerna i Skaraborg som inte hade beslutat att gå över till någon form av distansundervisning för högstadiet, efter att utbildningsminister Anna Ekström (S) i går meddelade att högstadieskolorna nu får större möjlighet att bedriva undervisning på distans. Essunga kommun ska dock ha ändrat inställning torsdag kväll, vilket gjorde att Töreboda under fredagsförmiddagen stod ensam kvar med beslutet om att hålla högstadiet öppet.

Smittskydd Västra Götalands rekommendation till regionens högstadier att, där det är möjligt, går över till distansundervisning till och med 24 januari var ytterligare ett skäl för Bengt Sjöberg att ändra mening. Men det var inget lätt beslut, säger han.

Inget lätt beslut att införa delvis distansundervisning på Centralskolan, tycker Bengt Sjöberg, men valde ändå den lösningen.
Foto: Malin Bring

– Det fanns olika åsikter i gruppen. Vi måste inte nödvändigtvis fatta samma beslut som alla andra, men om vi hade valt att vänta till tisdag med att införa distansundervisning (efter att ha beslutat om det på måndag) riskerade vi ytterligare två skoldagar med möjlig ökad smitta. Då är det bättre att vi ser till att det blir glesare bland eleverna redan nu, tycker jag.

Minska riskerna

Medan det under fredagsförmiddagen fortfarande såg ut som om skolan skulle fortsätta hålla öppet arbetades det intensivt på Centralskolan för att stärka åtgärderna för att minska risken för smittspridning.

Skolans riskanalys med utgångspunkt i smittorisken revideras för tredje gången under pandemiåret, varannan plats i skolmatsalen märktes med kryss för att se till att eleverna åt lunch med avstånd, och nya regler om att genomföra alla utvecklingssamtal, möten och konferenser antingen digitalt eller per telefon infördes. Personalen fick tillgång till munskydd, utöver de visir som redan fanns tillgängliga, och anhöriga eller besökare var fortsatt förhindrade att uppsöka skolan.

Rektorn Leif Carlsson hade helst sett att skolan förblev öppen, men säger att det finns fördelar och nackdelar med båda lösningar.

– Men det går inte att komma ifrån att det blir en ökad arbetsbelastning för lärarna att gå över till distansundervisning, tillägger han.

Barn- och utbildningschef Marita Friborg gick också in för att högstadieskolan skulle förbli öppen.

– Vi har ingen markant smittspridning bland elever eller personal på Centralskolan, eller i kommunen överhuvudtaget just nu, säger hon.

– Vi måste också ta hänsyn till att Töreboda är en socioekonomiskt belastad kommun där skolan fyller en mycket viktig funktion för många elever. Men politikerna kunde väl inte stå emot trycket när alla andra kommuner valde att gå över till distansundervisning.