Examinerar samtliga lärarkategorier

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Yvonne Åsell / SvD / TT
Replik på ledare i Mariestadstidningen 18/2 – Nyttja lärarkompetensen som finns.

Daniel Åkerman riktar, åtminstone indirekt, hårda ord mot landets lärarutbildningar i torsdagens tidning. Han skriver bland annat i klartext att en lärarexamen inte garanterar yrkesskicklighet och kvalitet. Dessutom innehåller texten allvarliga faktafel. Några saker måste bemötas.

Naturligtvis kan personer i alla yrken uppvisa brister även om de har ett examensbevis i handen, men det gäller nog både för lärare, sjuksköterskor, snickare och psykologer. Att därifrån dra slutsatsen att lärarlegitimation inte vittnar om en gedigen kompetens och att lärarutbildningar i landet skulle vara dåliga är besynnerligt. Vi är dock överens om några saker. Kompetens och kvalitet måste betraktas som ledord och det är bra att fortbildningsinsatser för lärare premieras. Vi är också överens om att kraven på antagningen till lärarutbildning kan behöva bli högre och att det finns individer som saknar tillräckliga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Men jag tror Åkerman vet att det är skillnad på att antas till en utbildning och ta sig igenom den. En lärarutbildning pågår normalt fyra år och består av ett oerhört stort spektrum av innehåll med en mängd examinationer allt från barns språkutveckling till värdegrundsfrågor, specialpedagogik och kunskaper i matematik och naturvetenskap. Lärarutbildningen ställer höga krav och ingen får ut en lärarexamen lättvindigt, det kan jag garantera.

Avslutningsvis vill jag betona att Högskolan i Borås (och för den delen Högskolan i Dalarna) inte alls har blivit av med rätten att examinera lärare. Den indragna rätten handlar om EN av fem examina, i Borås gäller det den minsta utbildningen, Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Den examensrätten drogs främst in som en följd av att senior vetenskaplig kompetens (läs professorer och docenter med inriktning mot fritidshemsforskning) är svåra att rekrytera i tillräckligt hög utsträckning. Vi examinerar alltså samtliga lärarkategorier, från förskollärare, grundlärare och ämneslärare och är stolta över det och över de studenter som tar sin examen hos oss!

Peter Andersson Lilja, Sektionschef för förskollärar- och lärarutbildningar vid Högskolan i Borås

Svar: Peter Andersson Lilja har naturligtvis helt rätt i att det borde framgått tydligare vilka specifika examina som Universitetskanslersämbetets beslut gällde. Dessa var grundlärarexamen med inriktning mot fritidshem vid Högskolan i Borås, och förskollärarexamen vid Högskolan Dalarna. Det var aldrig avsikten att tidningens läsare skulle kunna få uppfattningen att alla examina på lärarområdet har dragits in från dessa lärosäten.

Detta förtar dock inte det faktum att det är anmärkningsvärt i sig att någon lärarutbildning förlorar examensrätten överhuvudtaget. Eller artikelns övergripande poäng att den särskilda status som lärarexamen har tilldelats inte nödvändigtvis motsvarar innehavarens kompetens jämte andra sökande. Kravet på lärarlegitimation för att kunna få fast anställning, som gäller med få undantag, är lagstadgat. Vilket knappast är rimligt om det inte är höjt över allt tvivel att behörigheten garanterar högsta möjliga kompetens.

Daniel Åkerman/SNB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.