Ta bort Västra Kinneskogen ur vindbruksplanen

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Miljööverdomstolen har nu avslagit Vasa Vinds ansökan om anläggning av vindkraftsindustri i Västra Kinneskogen. Kommunen bör som en konsekvens besluta att ta bort Västra Kinneskogen som lämpligt för vindkraft ur kommunens översiktsplan en gång för alla.

Ett gediget faktaunderlag har redovisats till kommunfullmäktige och i domstolsprocessen av olika experter avseende de miljövärden som finns i och runt Västra Kinneskogen. Detta kan inte kommunens politiker, oavsett politisk färg, längre blunda för. (Det är mängder med sträckande fåglar, varav Hornborgasjöns tranor flyger över området i tusentals vår och höst, flertalet rödlistade djurarter, häckande fiskgjuse, födosökande havsörn, pilgrimsfalk, tyst rekreationsområde, tätbefolkad landsbygd, turism, med mera. )

Så länge som området fortsatt utpekas som lämpligt för vindkraft i kommunens översiktsplan står det olika aktörer fritt att inkomma med en ny ansökan för etablering av vindkraftsindustri i Västra Kinneskogen. Kommunens kriterier för vindkraft skyddar inte de omfattande miljövärden som går förlorade vid ett bygge. Kommunens stora misstag var från början att utan en tillräckligt noggrann miljökonsekvensanalys peka ut området som lämpligt för vindkraft. Beslutet fattades trots att kommunen vill framstå som ledande i sin ambition att värna miljön.

Mariestads kommun måste nu rätta till sitt misstag och avföra Västra Kinneskogen från översiktsplanen om miljöprofilen skall vara trovärdig. Alla tillgängliga fakta visar att de negativa miljökonsekvenserna av en vindkraftsindustri i Västra Kinneskogen vida överstiger de samhällsekonomiska och miljömässiga vinsterna. Vår granne, Götene kommun, har redan för flera år sedan insett detta och fattat nödvändigt beslut att avföra det angränsande och tidigare utpekade området från sin vindbruksplan.

Nuvarande hållning bland många av Mariestads politiker präglas av okunskap om området och en enögd populistisk önskan att utmärka Mariestad som extra duktigt på vindkraft. Kanske präglas den också av löften om ekonomisk belöning.

Föreningen Stoppa Vindkraftsparken Västra Kinneskogen (StopVäK) vädjar nu till Mariestads politiker att, innan en ny ansökan inkommer, omedelbart sätta igång processen att avföra området från vindbruksplanen. Gör Mariestads miljöprofil trovärdig idag och över tid.

Styrelsen

Föreningen Stoppa Vindkraftsparken Västra Kinneskogen

gm ordförande Robert Kessiakoff

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.