Det är inte fel på demokratin

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman
Svar till Britta Wänström i MT 2/3.

Oavsett vilket parti man väljer att företräda, så ser vi det som positivt att nya personer väljer att engagera sig politiskt. Det är oerhört viktigt för demokratin med återväxt.

För att demokrati ska fungera så finns det styrdokument, arbetsordningar, reglementen och en kommunallag som vi politiker måste förhålla oss till. Och naturligtvis, det viktigaste för en demokrati, att det hålls allmänna val så att medborgarna får bestämma vilka som ska styra kommunen kommande mandatperiod.

Varje parti har ett partistöd som i första hand ska användas av partierna för att ge sina medlemmar grundläggande kunskaper i vad som krävs för att verka som politiker, vad ens politiska uppdrag innefattar och hur rollfördelning ser ut mellan politikeruppdraget och tjänstemannauppdraget. Det är viktigt att man, (både som tjänsteperson och politiker), förstår de olika funktionernas roller och vad som skiljer dem åt (det vill säga att man kan skilja på vem som ansvarar för vad:et och vem som ansvarar för hur:et). Det är alltid tjänstepersonen som ansvarar för att ta fram underlag för beslut.

Här menar jag att det råder en viss förvirring i ditt agerande. Du debatterar som om det vore vi politiker som ska ta fram underlag till beslut. I din iver att göra ett bra jobb som politiker så anklagar du oss andra för att vara odemokratiska. Vilket är helt fel.

I denna majoritet accepterar vi allas åsikter och vi respekterar att vi tycker olika. Att förlora en omröstning i fullmäktige med 45-4 kan knappast vara ett uttryck för att det är fel på demokratin.

Johan Abrahamsson (m)

kommunstyrelsen ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.