Mariestads stora utmaning

Ledare
PUBLICERAD:

Mariestads kommun har uppmärksammats stort för sin vätgassatsning.

Det har bland annat varit reportage i Dagens Nyheter och det är inte första gången rikspress riktar ljuset mot vår kommun. Att Mariestad uppmärksammas är både glädjande och stärkande för alla som bor här.

Projektet är också en viktig påminnelse om att varje individ har ett ansvar för hur man lever sitt liv. Klimatet och miljön är på många sätt ödesfrågor för hela planetens framtid.

Samtidigt är vätgassatsningen bara en bisats i kommunens kärnverksamhet. Det är inte klimatomställningen - hur viktig den än må vara - som kommer att vara det största huvudbryet för kommunernas verksamhet de närmaste åren. Det är snarare hur vi ska ha råd att på ett bra sätt ta hand om våra äldre.

Äldreomsorgen är utan tvekan det man skulle kunna beteckna som ”elefanten i rummet”, det vill säga något alla vet är problematiskt, men eftersom det inte finns några enkla lösningar så rundar man frågan. Det kan dock konstateras att de utmaningar alla landets kommuner står inför är både stora och svårlösta. Dessa ska också ses i ljuset av de generella brister inom äldreomsorgen som har uppdagats under corona-pandemin.

Det är nämligen först i år som den stora generationen fyrtiotalister tagit klivet över 80-strecket. Fyrtiotalisterna är den grupp som en gång kallades för ”jätteproppen Orvar” i ett debattprogram där journalisten Maria Hörnfeldt menade att de hindrade sextiotalisterna att komma in på arbetsmarknaden. Idag är det snarare sextiotalisterna som tagit över ”propp-rollen”. Fyrtiotalisterna hamnar i stället under statistiken äldre-äldre, som därmed kommer att öka markant de kommande åren. Generationen födda på 30-talet är betydligt mindre.

Äldre människor ska inte betecknas som problem - tvärtom. Vi behöver alla generationers erfarenhet. Men det är ett faktum att kostnaderna för nödvändiga samhällsinsatser statistiskt sett ökar när man passerar 80 år. Det är då det blir tyngre att röra sig för många och kroppen kanske protesterar mer än tidigare. Behovet av stöd från omsorgen ökar.

I Mariestad har vi också en förhållandevis hög andel äldre personer.

Den som cyniskt muttrar om att äldreomsorgen ändå inte är en framtidsfråga har helt fel. Hur en kommun tar hand om sin befolkning - skolans kvalitet, vårdens tillgänglighet och omsorgen om våra äldre - är den bästa marknadsföring en stad kan få. Det är därför glädjande att dessa frågor har kommit högre upp på agendan. Det är också glädjande att Mariestad i dag har en hög procent brukarnöjdhet inom hemtjänsten. För vem vill bo någonstans om barnen inte får en bra skolgång, tryggheten minskar och omsorgen för åldrande föräldrar brister?

Vi behöver fler investeringar, bra service till våra företag och en god innovationskraft. Mariestads kommun har kämpat hårt för att främja näringslivsklimatet och lyckats alldeles utmärkt. Nu gäller det att återigen kavla upp ärmarna för att klara morgondagens samhällsservice. Det är först nu åldringsboomen slår igenom på allvar.

Karin Eriksson

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.