Post ska levereras dagligen!

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Erik Mårtensson/TT
Först en kort beskrivning av hur postgången fungerade då postväsendet togs i bruk på 1600-talet. Myndigheternas postbefordran var dock inte reguljär, postbud skickades då det fanns försändelser som behövde komma fram.

Posthornet är i Sverige symbolen för Posten. Det togs i bruk på 1600-talet, då postväsendet infördes i Sverige. Distributionen skedde genom ett nätverk av bondgårdar. Drängen som kom med posten anmälde sin ankomst genom att tuta i hornet. Då var det dags för den postansvarige på gården att göra sig redo att föra posten vidare till nästa gård. Hornet användes också för att signalera postens avgång från gården, samt för att bereda plats på vägarna.

Så var det på 1600–talet. Vi är inte så långt bort till att återgå till detta år 2020 när man nu inför varannan dags utdelning som man har testat i ett pilotområde under hösten 2020:

Under hösten 2020 har vi testat, utvärderat och justerat modellen i pilotområdet Kävlinge och delar av Lund. Piloten har utfallit väl, och varannandagsutdelningen införs i hela region Syd från och med den 1 februari 2021.Det innebär att alla som bor i områden med postnummer som börjar med 2 från det datumet får sina paket varje vardag medan brev, tidningar och reklam kommer varannan. Planen är att sedan rulla ut successivt över hela landet och vara klara 2022. Det är viktigt att vi håller en god kvalitet och en bra arbetsmiljö under hela förändringen. Vi kommer hela tiden att utvärdera arbetet, och stöter vi på oväntade hinder kan tidplanen ändras. Det får aldrig gå så fort att det inte blir rätt.

När man började med detta test såg Sverige inte ut som det gör idag efter det att covid-19 kommit. Allt fler arbetar hemma, många vill flytta ut på landsbygden, men servicen där håller på att försvinna. Många får åka upp till 3 mil för att hämta ut små paket, istället för att brevbäraren har dem med sig.

På vissa håll kommer det 3 distributionsbilar efter varandra. En för posten, en för reklam och en tredje för tidningar. Detta borde gå att lösas genom samarbete så att i alla fall 3 bli 2.

Den 1 januari 1993 avregleras posthanteringen i Sverige och Postverket tappade monopolet på posthanteringen. Postmarknaden är nu konkurrensutsatt. Postlagen föreskriver lika villkor för postoperatörerna med ett viktigt undantag: Posten måste som enda operatör erbjuda rikstäckande service med befordran av A-post dagen efter den postats. Trots detta var Postens andel av brevmarknaden över 90 % år 2003.

Länsavdelningarna i Hela Sverige ska leva ställer inte upp på denna förändring utan anser att post och tidningar ska levereras dagligen i hela landet. Småpaket ska kunna levereras av lantbrevbärarna främst som en miljöbesparande åtgärd men det är också en service. Både på landsbygden och i städerna.

Larv i januari 2021

Hans Lundmark

Ordförande Skaraborg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.