Varför vill Svensk Handel tillåta otillbörliga affärsmetoder?

Debatt
PUBLICERAD:
Foto: Anders Wiklund/TT
Replik på ”Varför skyddar regeringen livsmedelsjättarna?” i MT 4/3.

”Regeringen är på god väg att införa en lag som ska skydda storbolag som Coca Cola, Unilever och Arla mot deras betydligt mindre kunder.” Så skriver Karin Johansson, vd Svensk Handel, om regeringens förslag på hur Sverige bör implementera EU:s så kallade UTP-direktiv.

Problemet är att det Johansson påstår inte stämmer. Inte alls. Det regeringen vill införa är ett förbud mot ett antal otillbörliga affärsmetoder som dagligvaruhandeln använder sig av mot sina leverantörer, det vill säga primärproducenter och förädlare.

Trots åratal av uppförandekoder och samtal fortsätter ett fåtal starka aktörer inom dagligvaruhandeln – tre livsmedelskedjor kontrollerar 90 procent av marknaden – att missbruka sin marknadsmakt och påtvinga leverantörer oskäliga villkor. I sunda och normala affärsrelationer kräver inte köpare insyn i leverantörers affärshemligheter och bokföring. Inte heller kräver de att ensidigt kunna ändra i ingångna avtal eller hotar med repressalier i andra affärer om säljaren inte vill betala för köparens marknadsföring. Ändå är de här metoderna vanligt förekommande på den svenska livsmedelsmarknaden.

Handeln säger att skyddet mot de här metoderna inte behövs, särskilt om säljarna är stora. Vi har svårt att se relevansen i invändningarna eftersom de metoder som ska förbjudas inte bör förekomma i någon affärsrelation, oavsett storlek på köpare och säljare.

På grund av marknadskoncentrationen så har även stora producenter en liten försäljning i Sverige jämfört med de stora livsmedelskedjorna. De har heller inte alternativa köpare i Sverige om de råkar ut för oskäliga avtalsvillkor. Även om maktbalansen mellan stora livsmedelsproducenter och dagligvaruoligopolet är något mindre skev så har handeln ett betydande överläge. I regeringens förslag undantas dessutom småbutiker – aktörer med en omsättning under 20 miljoner kr per år – från reglerna. Det är en kompromiss vi kan acceptera.

Det vi ser nu från handelns sida – uttryckt bland annat i Karin Johanssons inlägg – är ett försök att bevara status quo och klamra sig fast vid ett osunt oligopol som försvårar innovation och produktutveckling, försvagar den svenska livsmedelsbranschen och på sikt riskerar tusentals svenska jobb.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.