Hoppa till huvudinnehållet

Sämre postutdelning väntar – kritiken massiv

Publicerad:
Regeringen vill sänka kravet på hur stor andel av breven som ska komma fram inom två arbetsdagar – från 95 till 85 procent. Arkivbild.
Regeringen vill sänka kravet på hur stor andel av breven som ska komma fram inom två arbetsdagar – från 95 till 85 procent. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT

Regeringen vill sänka kravet på hur stor andel av breven som ska komma fram i tid.

En rad kommuner i glesbygd oroas av försämrad postservice. Även Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen (PTS), Konkurrensverket och många fler varnar.

I december skickade regeringen ut ett förslag om förändringar i postförordningen på remiss. Det innebär att kravet på hur snabbt Postnord ska leverera inrikesbrev med normalporto sänks.

I dag ska 95 procent av breven delas ut inom två arbetsdagar. Men i det nya förslaget räcker det med att 85 procent kommer fram inom den tiden. Dessutom införs ett nytt krav om att 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra arbetsdagar.

Bakgrunden är att mängden brev nästan har halverats sedan millennieskiftet. Men många fasta kostnader för att distribuera brev i hela landet finns kvar.

"Postmarknaden är en marknad i snabb förändring och vi har kunnat se minskande brevmängder under en längre tid", skriver Anders Ygeman (S), som är ansvarig minister, i en kommentar till TT.

Långsammare post

PTS, som är tillsynsmyndighet, tycker inte att regeringen ska gå vidare med förslaget som det ser ut nu. Regeringen redovisar inte hur stora besparingar som kan göras med förändringen, inte heller de negativa samhällseffekterna eller om det finns alternativa lösningar. Fler analyser behövs, anser myndigheten.

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) efterlyser bättre konsekvensanalyser, liksom Konkurrensverket, med flera.

PTS konstaterar också att det kommer bli svårare att förutse när ett brev når fram till mottagaren. Det kan handla om viktiga besked som kallelser till operationer eller annan vård, prover som snabbt måste tas om hand för att inte förstöras, eller räkningar.

Upp till 15 procent av breven kan enligt förslaget ta upp till fyra dagar på sig – vilket i praktiken kan innebära sex arbetsdagar, påpekar PTS. Ett antal brevlådor i landet töms redan klockan 9 på morgonen och om utdelningen sker först i slutet på arbetsdagen, så tar det alltså nästan två dagar till.

Glesbygdskommuner anar redan vilka det blir som får vänta på försenad post. Region Norrbotten noterar i sitt remissvar att många kommer att uppleva det som att de fått en sämre posttjänst, särskilt de som väntar på brev som har hamnat bland de tre procent som kan ta mer än fyra dagar – ospecificerat hur länge.

Prov kan förstöras

Glesbygdskommunerna lyfter inte enbart fram att de har långa avstånd, utan också en hög andel åldrande befolkning som är dåligt uppkopplad. Som läget ser ut i dag, går det inte att ersätta fysiska brev med elektronisk post, anser de.

Även Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är beroende av fysiska brev. Särskilt för sjukdomsövervakning, som hjälper myndigheter att tidigt upptäcka och agera på nya smittor. Proverna skickas i post som läggs på gula brevlådor, eftersom det är vad djurägare och veterinärer ute i landet har tillgång till på ett enkelt sätt dygnet runt, skriver SVA.

Med det nya förslaget går det inte att veta om proverna kommer fram efter två eller fyra arbetsdagar, eller om de hamnar bland de tre procent som inte har något krav på leveranstid. Därmed riskerar prover att förstöras innan de når SVA.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) oroar sig också för att brev med brådskande innehåll försenas. Men mest oroas LRF över att postservicen riskerar att försämras på landsbygden.

LRF anser också att det är "under all kritik" att regeringen inte inväntar sin egen utredning över omfattningen av den samhällsomfattande posttjänsten och hur den ska finansieras. Den tillsattes i fjol och ska vara klar i januari 2023.

Försenad krigsmobilisering

Försvarsmakten avstyrker förslaget, eftersom man anser att det inte går att besluta om försämringar av den samhällsomfattande posttjänsten utan att först ha analyserat vilka konsekvenserna blir för totalförsvaret.

I ett läge med höjd beredskap ska stora volymer av bland annat nya och uppdaterade krigsplaceringsordrar skickas ut i brev. En långsammare postgång kan därmed komma att försena mobiliseringen, skriver Försvarsmakten.

En remissinstans som är positiv är Postnord, bolaget som ansvarar för den samhällsomfattande posttjänsten i landet. Men bolaget påpekar att förslaget inte räcker som en långsiktig lösning.

Postnord har just beslutat om varannandagsutdelning i södra Sverige och har planer på att stegvis göra detta även i andra delar av landet. Om promemorians förslag genomförs kan Postnord avstå från en del kostsamma kvalitetshöjande åtgärder, som annars behöver göras för att klara dagens 95-procentskrav, till exempel extra transporter med flyg.

Så snart som möjligt

I förslaget sägs att förändringen bör införas "så snart som möjligt". Anders Ygeman vill inte precisera vad det innebär.

"Flera av remissinstanserna har framfört kritik och remissvaren analyseras nu i regeringskansliet. Regeringen kommer att återkomma efter att en grundlig analys är gjord", skriver Ygeman till TT.

Maria Davidsson / TT

Så snabbt ska brev delas ut

Den 1 januari 2018 ändrades den samhällsomfattande posttjänstens befordringskrav för brev med normalporto, från övernattbefordran till tvådagarsbefordran.

Sedan dess gäller att minst 95 procent av de inrikes breven ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats in.

Det nya förslaget i regeringens promemoria innebär att kravet sänks till att minst 85 procent av de inrikes breven ska ha delats ut inom två arbetsdagar och att minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra arbetsdagar.

Källa: Regeringen

Artikeltaggar

Anders YgemanEkonomiFörsvarsmaktenKonkurrensverketPostnordSverige

Så här jobbar Mariestads-Tidningen med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.