Maria Nova har blivit en splittrad arbetsplats

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman

Den senaste tiden har det varit mycket fokus på den psykosociala arbetsmiljön inom omsorgen och på Lotsen - och det med all rätt! Men en verksamhet som hamnat lite i skymundan är Maria Nova Vuxenresurs. Den psykosociala arbetsmiljön där är under all kritik men ledningen upplever jag inte ser sin del i problemet.

Tanken med Maria Nova var att samla kommunens vuxenresurser under samma tak för att samverkan skulle gynnas vilket skulle vara till nytta för den enskilde i behov av stöd.

Under flera år jobbade de olika enheterna och verksamheterna för att få ihop arbetssätt och processer som skulle ligga till grund för att stötta kommuninvånarna till ett självständigt liv. Det har absolut inte varit lätt och mycket tid och resurser har lagts ner men vi var på väg mot något bra och det var kul att gå till jobbet - det kändes meningsfullt och man kände sig uppskattad!

Men för ca 1 år sedan hände något - en omorganisation gjordes och en ny ledningsgrupp tillsattes. Syftet med den nya organisationen och ledningen var att täppa till de luckor som uppmärksammats sedan starten av Maria Nova.

Men resultatet har tyvärr blivit det motsatta. Den nya ledningen letar fel och ifrågasätter både tidigare arbetssätt och tidigare ledning och man lyssnar inte på medarbetarnas syn och förklaringar på att det ser ut som det gör. Ledningen uttrycker en misstro till sina anställda samtidigt som man ökat kraven. Detta har lett till att medarbetare känner en osäkerhet och en kontrollförlust gällande arbetsuppgifter och förväntningar. Att man på sin arbetsplats har höga krav från ledning samtidigt som kontrollen och stödet upplevs lågt är inte goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö! Men detta har man som chef förhoppningsvis koll på, annars kan man läsa mer om detta i Krav-Kontroll-Stödmodellen (Karasek och Theorell).

Maria Nova är nu en splittrad arbetsplats där arbetsgrupper inte längre jobbar tillsammans och frågor som tidigare inte varit ett problem har nu blivit det. Detta påtalas gång på gång men ledningen verkar ha svårt att se att de faktiskt skapat det kaos som nu råder. Man får som medarbetare höra att ”det kommer bli bättre”.

Men måttet är rågat för många och flera medarbetare inom olika enheter letar andra jobb och kan till och med tänka sig att gå ner i lön, pendla till grannkommuner eller helt byta bransch för att man mår så dåligt av både arbetsbördan som blivit och bemötandet man får från ledningen. Detta leder till förlorad kompetens vilket får konsekvenser både för den enskilde i behov av stöd och för skattebetalarna.

Då ledningen för sektor stöd och omsorg inte verkar vilja se sin del i problematiken ställer jag nu istället mitt hopp till politikerna och skattebetalarna! För jag tvivlar på att någon av er vill att resurser ska behöva gå till annat än våra kommuninvånare i behov av vår hjälp. Eller ska det istället läggas tid och pengar på företagshälsovård, sjukfrånvaro och fler konsulter?

Uppgiven

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.