Är ett förstatligande av sjukvården en lösning?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Foto: Charlotte Ferneman

Jag har med intresse tagit del av diskussionen kring verksamheten på Mariestads sjukhus. Jag vill första säga att jag stödjer Inger Dernroths med fleras kamp för att sjukhuset i Mariestad har en verksamhet som svarar upp mot Mariestadsbornas rättmätiga krav på en god och nära hälso-och sjukvård. Under min tid som politiskt aktiv i regionen värnade jag om sjukvårdsutbudet vid Mariestads sjukhus. Det fanns hela tiden krav på förändringar och andra prioriteringar när det gällde sjukvårdsutbudet inte minst i den norra länsdelen. Därför är det viktigt att det fortfarande finns krafter som värnar om mottagningarna på Mariestads sjukhus. Däremot vänder jag mig emot argumenten om att en nedläggning av regionen och förstatligande av sjukvården skulle vara universallösningen när det gäller utbudet av sjukvård i Mariestad.

Problemen försvinner inte för att besluten fattas i Stockholm. Även om aktionsgruppen idag har svårt att nå de förtroendevalda i VG-regionen så är jag övertygad om att det inte skulle bli enklare att nå beslutsfattare på statlig nivå än vad som gäller idag. Det påstås också att sjukvården skulle bli effektivare om besluten fattas på statlig nivå. Min erfarenhet är att det med ökad effektivitet menas att det ska bli billigare. Då är faran stor att sjukvårdsutbudet minskar och ett eller flera sjukhus riskerar att stängas. Jag är övertygad om att ett sådant beslut skulle bli enklare att genomföra om det demokratiska avståndet till de som drabbas blir större. Jag anser därför att ett förstatligande av sjukvården inte är lösningen på utbudet vid Mariestads sjukhus. Det innebär stället en stor fara och en nedmontering av medborgarnas demokratiska möjligheter till inflytandet över vården.

Min uppmaning till alla som värnar om Mariestads sjukhus är att fortsätta kampen för sjukhuset genom att påverka de regionala medborgarföreträdarna att fatta beslut som ger Mariestadsborna en trygg och nära vård.

Hans Aronsson

F.d Mariestads bo

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.