137 procent fler politiker - till vilken nytta?

Insändare
PUBLICERAD:
Foto: Anna Warner

I SCB 2020 Demokratistatistik, leder Västragötlandsregionen i antal förtroendevalda med totalt 623 st och med 1,4 milj invånare. Stockholmsregionen med 2,4 milj invånare har 381 förtroendevalda, alltså större än Sveriges Riksdag. Västra Götalandsregionen har 137% fler folkvalda än Region Stockholm. Gör man bättre nytta om man är 137% fler politiker? Det vet vi inget om eftersom de flesta av oss inte vet vilka det är som är regionpolitiker och vilka områden de representerar. För egen del får gärna Västra Götalandsregionen och dess politiker skaffa nya jobb, och under tiden de inte har fått nya jobb och inkomster, göra som de flesta andra som inte blir landshövdingar eller generaldirektörer - snåla med sitt bidrag fram tills det inte utgår längre, kanske fram till pensionen.

Redan Sveriges Riksdag med sina 349 ledamöter är mellan dubbelt till tredubbelt så stor som de flesta andra av världens demokratiska parlament per miljon invånare. Om man därtill i Sverige lägger till 20 lokala regionparlament, med 4565 förtroendevalda politiker, så slår vi de flesta andra demokratiska system i världen. Enligt Benjamin Dousa (Muf) "Med cirka tio miljoner invånare har Sverige, med 349 riksdagsledamöter, drygt 34 ledamöter per miljon invånare. Det är jämförbart med flera av våra grannländer, som exempelvis Danmark och Norge (32 respektive 33), men betydligt fler än vad som krävs i många andra europeiska länder. Till exempel har Belgien 18 parlamentariker per miljon invånare, Nederländerna har 13 stycken och Tyskland har färre än 10."

Nu till min huvudfråga, vilka är de politiker och tjänstemän i Mariestads kommun som har erfarenhet av chefskap i ledningsgrupper i organisationer med ca 2500 anställda i sitt CV? Varför hör och ser man inte dessa personer, nu när det är kris på många ställen bland de anställda i kommunen? Kommunalrådet Abrahamsson brukar påstå sig ha erfarenhet av att driva företag, men jag kan inte finna något företag med mer än max 10 säsongsanställda i hans CV. Han är den enda som trätt fram med att tillskriva sig stor erfarenhet av företagande bland politiker och tjänstemän i kommunen. Hur många av politiker och cheferna har utbildning i att anställa och avskeda utan att förorsaka skador i den egna organisationen? Träd gärna fram och redovisa vilka meriter socialchefen från Lidköping och näringslivschefen från Region Jämtland-Härjedalen hade i sina CV när de anställdes till Mariestads kommun.

I bägge nämnda arbetsgivarorter rapporterades inga sura ansikten när de lämnade. I ena fallet går det att läsa via rikspress, i andra fallet utan medföljande lokaltidningsreportage.

I bägge fallen sägs det att Johan Abrahamsson var den som hämtade dessa två personer till Mariestad. Är det sant? Är Abrahamsson anställningsansvarig i Mariestads kommun?

"Mindre och mindre (M)"

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.