6,6 miljarder i skattemedel har gett Samhall storhetsvansinne

Ledare
PUBLICERAD:
Foto: SAMHALL

Med lite pengar från staten ska funktionshindrade kunna ta sig an jobb på den öppna marknaden. Det är upplägget för statliga Samhall. Men det har under en lång tid sipprat fram vittnesmål och uppgifter som pekar på att bolaget inte sköter sitt uppdrag särskilt väl. Ett reportage i SVT:s Uppdrag granskning (28/4) är det senaste.

I programmet berättar tidigare anställda och chefer på Samhall om hur arbetskraften väljs ut. Enligt dem är alla inte välkomna, utan de med grova funktionshinder plockas bort från flera arbetsplatser för att Samhall ska klara av uppdraget och få in pengar. Staten har ett krav om att Samhall ska gå med vinst, som sedan återinvesteras i verksamheten. Men med de här metoderna ökar pressen på de anställda.

Ett stort problem tycks vara att Samhall riktar in sig på att vinna prestigefyllda upphandlingar som företaget sedan inte har tillräckligt med personal för att klara av. Ett exempel är städningen på Arlanda flygplats, som kräver en stor arbetsstyrka som kan gå långa sträckor.

Enligt Uppdrag granskning fick Samhall då ta till flera nödlösningar. Till exempel fick bolagets egen personal flygas in från andra delar av landet under en period. En annan lösning var att anställa personal utan funktionshinder som tidigare jobbat med att städa Arlanda, men för ett bolag som förlorade upphandlingen mot Samhall.

Det är uppenbart att Samhall har gått utanför sitt uppdrag och använt sin gynnsamma position mer till att tjäna pengar än att erbjuda arbete till funktionshindrade. Sedan tidigare har det också varit känt att Samhall anställer vissa utrikesfödda utan funktionshinder, men som i stället har problem med språket (Statskontoret 2017).

I statens budget för 2021 beräknas att 6,6 miljarder kronor kommer att gå till Samhalls verksamhet. Det är mycket pengar – i synnerhet om de används till annat än att kompensera för anställdas behov av mer tid eller dubbel bemanning på arbetsuppgifterna. Och av alla uppgifter framgår att Samhall inte heller är rädd för att lägga anbud på uppdrag som bolaget sedan inte klarar av att utföra utan nödlösningar. I värsta fall måste vite betalas eller rabatter erbjudas till kunden, vilket gör att priset i praktiken blir mycket lägre än det upphandlade.

Beteendet är inte bara felanvändning av statliga medel, utan drabbar också företag och människor. Samhalls missbruk av dess position gör det svårare för andra företag inom exempelvis lokalvård att konkurrera. Och detta samtidigt som Samhall pressar många anställda hårt, medan andra anses ha för grova funktionshinder för att göra något alls.

Samhall är beroende av att det finns arbetskraft i den målgrupp som bolaget ska anställa. Men då är det inte särskilt smart att ge sig på stora uppdrag som kräver en betydande personalstyrka. Att så ändå sker gör det uppenbart att Samhalls ledning har fel prioriteringar.

Agnes Karnatz

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje.